Natuurorganisaties in het geweer tegen Golfbaanverbinding A8-A9

Foto: Pixabay

Vijf natuurorganisaties roepen de provincie op de kwaliteit van het landschap niet het ondergeschoven kindje te laten worden bij de toekomstige verbindingsweg tussen de A8 en de A9. Alleen kijken naar het verkeer is volgens hen een te eenzijdige aanpak.

Landschap Noord-Holland, de Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland (SVN), de Vogelbeschermingswacht Zaanstreek, de Stichting Oer-IJ en de Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland, roepen Gedeputeerde Staten op zich nog eens te beraden op de keuze voor de Golfbaanvariant, die begin volgende maand door Provinciale Staten wordt besproken.

De nieuwe weg en de aanleg van een opstelterrein voor Sprinters in Uitgeest hebben volgens de organisaties ingrijpende en onomkeerbare gevolgen voor het landschap. De verzamelplek voor treinen komt aan de oostkant van het viaduct in de A9 en aan de zuidkant langs de provinciale weg N203 en het spoor tussen Krommenie/Assendelft en Uitgeest.

Verdwijnend groen

Het polderlandschap verdwijnt langzaam maar gestaag uit het zicht tussen de oprukkende Metropoolregio Amsterdam aan de ene kant en de bebouwing tussen Alkmaar en Haarlem aan de andere.

Tegenstand in Heemskerk en Beverwijk

Het gemeentebestuur van Heemskerk gaat zelf een landschapsonderzoek laten uitvoeren naar de Heemskerkvariant als verbinding tussen de A8 en A9, hoewel die 180 miljoeneuro duurder is dan de optie die GS aangewezen hebben. Beverwijk steunt de voorkeur van de buurgemeente voor de Heemskerkvariant. Velsen heeft geen uitgesproken voorkeur, maar vindt wel dat beide opties grondig onderzocht moeten worden met een landschapsonderzoek.

Uitgeest stelt voorwaarden

Uitgeest stelt als belangrijke voorwaarde dat te verplaatsen pleisterplaatsen langs de A9 niet worden verplaatst naar het eigen grondgebied. Zaanstad is voor de Golfbaanvariant, maar met name vanwege het kostenaspect en omdat daarmee een weg door Krommenie van de baan is. Bij de beide andere opties krijgt Assendelft overigens meer verkeer voor de kiezen.

Reacties