Monetjaar luistert wellicht het halve eeuwfeest van de gemeente in 2024 op

'Molens in het Westzijderveld' door Claude Monet (1871).
Foto: Twitter

Er komt een onderzoek om te kijken of het haalbaar is om het door de gemeente zo gewenste Monetjaar in 2024 te laten samenvallen met het halve eeuwfeest van Zaanstad, nadat uit een rapportage van BMC Advies is gebleken dat 2021 qua organisatie wel heel erg krap wordt.

De viering van het ontstaan van de gemeente Zaanstad is op dit moment nog niet ingekleurd met activiteiten, maar de definitieve keuze voor het realiseren van het Zaans Monetprogramma wordt pas gemaakt als de haalbaarheid is aangetoond, de aanvullende investeringen in kaart zijn gebracht en de gemeenteraad akkoord gaat met de plannen.

Blockbuster expositie

Momenteel wordt onderzocht welke van de originele ‘Zaanse werken’ van Monet tijdelijk naar Zaanstad kunnen worden gehaald voor een blockbuster expositie en daarnaast wordt in kaart gebracht welke investeringen ervoor nodig zijn.

Uitgangspunt daarbij is dat de hele stad optimaal profiteert van een Zaans Monetprogramma, in economische en maatschappelijke zin. Bij organisaties als het Zaans Museum, de stichting Marketing Zaanstreek, vereniging De Zaansche Molen, Stichting de Zaanse Schans en stichting Monet in Zaandam is men positief over het uitstel tot 2024 omdat hierdoor meer ruimte en tijd komt om het Monetprogramma voor te bereiden en stevig neer te zetten, aldus het college in een brief aan de raad.

Monet in Zaandam heeft aangegeven in de aanloop naar het grote programma in 2021 al wel activiteiten te willen opzetten met diverse partners.

Reacties

Cookieinstellingen