Meer invloed gemeenten op toewijzing van woningen aan middeninkomens

Foto: Pixabay

Er wordt in de wet vastgelegd dat gemeenten in lokale verordeningen middenhuurwoningen kunnen bestempelen als schaars, waarmee ze dan kunnen sturen op de toewijzing van deze woningen aan middeninkomens of aan bepaalde beroepsgroepen, zoals onderwijzers of agenten. Daarmee verhardt ook de strijd om schaarse professionals zoals leraren. Dat leidde eerder dit jaar al tot een botsing tussen Zaanstad en Amsterdam.

Daarnaast wordt de markttoets voor investeringen van woningcorporaties vereenvoudigd, zodat ze gemakkelijker middenhuurwoningen kunnen bouwen in wijken waar dat nodig is. Dat staat in het Wetsvoorstel Maatregelen Middenhuur van minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken dat bij de Tweede Kamer is ingediend. Ollongren wil zo de woningbouw en de doorstroming verder stimuleren.

Sleutelrol

Het middensegment speelt daarin volgens het kabinet een sleutelrol. Het biedt huishoudens flexibiliteit en zorgt voor extra mogelijkheden voor mensen die te veel verdienen voor een sociale huurwoning en die niet willen of kunnen kopen. Meer middenhuur moet ook de doorstroming van scheefwoners vanuit de sociale huur bevorderen.

Het bouwen en beheren van sociale huurwoningen is en blijft de kerntaak van woningcorporaties, maar ze mogen onder voorwaarden ook middenhuurwoningen bouwen als daar in wijken vraag naar is. Het gaat dan om sloop en nieuwbouw of om renovatie in wijken met veel sociale huurwoningen.

Landelijk plaform

De markttoets voor corporaties, waarmee de gemeente bekijkt of andere partijen willen investeren, wordt met het wetsvoorstel vereenvoudigd. De procedure wordt versneld en corporaties kunnen vanaf het begin meedingen naar projecten. Om voor marktpartijen de vindbaarheid van projecten te verbeteren, moeten markttoetsen op een landelijk platform worden gepubliceerd.

 

Reacties