Harmonisatie van milieuzones zonder restricties voor benzineauto’s

Foto: Twitter / VVD Rotterdam

Het kabinet streeft naar een harmonisering van de milieuzones in ons land, zodat niet overal verschillende plaatselijke regels gaan gelden. Beperkingen voor oudere brommers worden daarin niet meegenomen.

Gemeenten die een milieuzone willen invoeren, kunnen vanaf 1 januari 2020 dieselauto’s ouder dan vijftien weren (groene milieuzone) of ouder dan twintig jaar (gele zone), maar benzinevoertuigen niet. ‘Om een lappendeken te voorkomen is het van het grootste belang voor de weggebruiker dat het systeem van milieuzones geharmoniseerd wordt’, schrijft staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven (D66) aan de Kamer.

Voor het gemak worden de eisen aan personen- en bestelwagens gelijkgetrokken. Het weren van benzinevoertuigen draagt nauwelijks bij aan een betere luchtkwaliteit, aldus Van Veldhoven. ‘Het aantal benzinewagens dat enerzijds geen driewegkatalysator heeft en anderzijds nog geen oldtimer is, is beperkt en dat wordt ieder jaar kleiner.’ Ook de keuze van de nieuwe coalitie in Rotterdam om de milieuzone voor benzineauto’s per direct af te schaffen speelde mee in haar besluit, schrijft ze.

 

Ook voor het vrachtverkeer komen eenduidige borden en de mogelijkheid om vanaf 2025 in binnensteden een zeroemissiezone mogelijk te maken. In deze zone, die met een nieuw bord los van de milieuzone kan worden ingesteld, kunnen alleen vracht- en bestelwagens die geen emissie uitstoten binnenrijden. Bij de zero-emissiezone gaat het naar alle waarschijnlijkheid om een kleinere zone die binnen een grotere ring ligt.

Uitzonderingen

In de huidige milieuzones bestaan ontheffingen voor campers, voertuigen van gehandicapten en oldtimers ouder dan veertig jaar. De staatssecretaris wil in overleg met gemeenten landelijke afspraken maken over dergelijke ontheffingen en deze uitsluiten van de beperkingen. Tot slot verkent ze de mogelijkheden van één landelijk loket voor ontheffingen.

Het geharmoniseerde systeem moet 1 januari 2020 van kracht worden. Gemeenten die eerder een nieuwe zone willen inrichten, kunnen vooruitlopend al volgens dit systeem gaan werken. Van Veldhoven streeft er ook naar dat gemeenten ‘snel en indien mogelijk gelijktijdig’ de parkeertarieven voor elektrische voertuigen kunnen verlagen.

 

Reacties

0