Leden nemen besluit over fusie FC Zaandam en Zaanlandia

De planning. Bron: Fusiebrochure FC Zaandam en Zaanlandia.
Foto: Fusiebrochure FC Zaandam en Zaanlandia

De besturen van FC Zaandam en de Zaandamse Voetbalvereniging Zaanlandia zijn het eens geworden over de voorwaarden voor een fusie, die op 20 september worden voorgelegd aan de Algemene ledenvergaderingen van de beide clubs. Bij groen licht wordt met ingang van het seizoen 2022 – 2023 de nieuwe fusievereniging actief.

Beide verenigingen zijn te klein om in de toekomst een sterke en (financieel) gezonde organisatie neer te zetten. De huidige sportparken zijn verouderd en zijn dringend aan een opknapbeurt toe en Zaanlandia moet bovendien verhuizen naar het sportpark Hoornseveld om plaats te maken voor een nieuwe woonwijk. Verder verwachten beide verenigingen een afname van het aantal vrijwilligers. Dat is een ontwikkeling die al aan de gang is en die naar verwachting door zal zetten in de toekomst, staat in de brochure over de voorgenomen fusie.

Het toekomstige sportpark Hoornseveld.

De gemeente is voorstander van één nieuwe gefuseerde vereniging op Hoornseveld. Voor de clubs speelt daarbij ook een rol dat ze als fusiepartners een grotere stem zullen hebben bij de invulling van dat sportpark. Naast de onderlinge gesprekken over de fusie zijn beide verenigingen ook in nauw overleg met de gemeente. Het fusievoorstel bevat de volgende uitgangspunten:

  • Een fusie op basis van gelijkwaardigheid;
  • Een nieuwe unieke fusievereniging met nieuwe naam en nieuwe clubkleuren;
  • Een nieuwe accommodatie op sportpark Hoornseveld;
  • Een zaterdag- en zondagvereniging;
  • Het versterken van de financiële positie op middellange en lange termijn;
  • Het verbeteren van de sportieve prestaties door middel van het geven van een
    kwaliteitsimpuls aan het jeugd- en seniorenvoetbal;
  • Het bevorderen van het recreatieve voetbal en de breedtesport;
  • Het versterken van de organisatie en eventuele bijbehorende invulling van kaderleden.

Veel amateurverenigingen staan financieel onder druk vanwege stijgende uitgaven en een dalend ledenaantal. De doelstelling van de nieuwe vereniging is om te zorgen voor een goede financiële situatie door niet meer geld uit te geven dan er binnenkomt. Er zal geld worden gereserveerd voor het periodieke onderhoud van het nog te bouwen voetbalcomplex en voor (vervangings)investeringen.

De planning. Bron: Fusiebrochure FC Zaandam en Zaanlandia

 

Reacties