Wat vindt u van woningsplitsing, duurzaam wonen en verdacht veel kappers?

Wassen of witwassen, dat is soms de vraag.
Foto: Pixabay

De gemeenteraad onderzoekt of en hoe er een grotere betrokkenheid kan ontstaan tussen de plaatselijke politiek en de burgers. Eén van de instrumenten die daarvoor uitgedacht zijn is het Lagerhuisdebat en het komende staat woensdag 18 december op de agenda, ditmaal vanaf 20:00 uur in De Muziekhaven aan het Papenpad 13 in Zaandam (de zaal in de voormalige houten schuurkerk gaat een half uur eerder open). Er komen drie onderwerpen aan de orde: ondermijning, woningsplitsingen en de verduurzaming van woningen.

De gemeenteraadsleden horen daar graag de meningen van de inwoners over en hopen dat die hun ervaringen willen delen in de hoop daar zelf in de toekomst voordeel van de hebben, domweg omdat ze hun kennis vergroot hebben. Ondermijning lijkt een ver-van-mijn-bed-show, maar als dat wordt vertaald naar het aantal kappers, glazenwassers, belwinkels en meubelzaken in een wijk wordt het probleem plotseling veel concreter. Er leven zorgen over de ontwikkeling van de aard en de omvang van georganiseerde criminaliteit en de ondermijnende werking daarvan voor de samenleving. Hoe zit dit in Zaanstad?

Leefbaarheid en betaalbaarheid

Het toenemende aantal woningsplitsingen zet de leefbaarheid van straten en wijken onder druk. Er komen meer mensen wonen dan de buurt en de voorzieningen aankunnen, waardoor onder andere de parkeerdruk wordt vergroot en de overlast toeneemt. Wie ondervindt die nadelige gevolgen al en wil die wel eens over het voetlicht brengen? Een onderdeel van de energietransitie is het verduurzamen van woningen. Dat brengt de energierekening omlaag, vergroot het wooncomfort en zorgt dat er meer duurzame energie wordt opgewekt en gebruikt, maar voor niets gaat de zon op. Hoe maakt de Zaankanter de afweging tussen kosten en baten?

De gespreksleider is woensdag journalist en schrijver Piet Bakker. Iedereen is welkom om deel te nemen aan het debat, maar u kunt ook gewoon komen luisteren onder het genot van een hapje en een drankje. Voor vragen en om u aan te melden kunt u een e-mail sturen naar [email protected]

 

Reacties