Vandaag nog aanmelden voor klimaatbijeenkomst in Zaandam

Foto: Piqsels

Er zijn in Zaanstad volgens de gemeente al meer dan 120 duurzame initiatieven ontwikkeld die de ambitie om in 2040 een energieneutrale gemeente te zijn ondersteunen. Voorbeelden zijn de Zaanse Energie Koöperatie (ZEK), een ecodorp in Wormerveer, energiemarktplaats WeSpark (dat begon onder de naam Zaanse Groene), buurttuinen en emissievrije bussen. Morgen komen al deze initiatieven aan bod bij een bijeenkomst waarop alle afzonderlijke Zaanse klimaattafels met elkaar in gesprek gaan en waarin het Zaans Klimaatakkoord 1.0 wordt gepresenteerd.   

Wethouder Duurzaamheid Sanna Munnikendam geeft het startsein voor het congres. ‘Er gebeurt al heel veel in Zaanstad wat betreft duurzaamheid. De Zaankanters zijn op de goede weg als je ziet hoeveel initiatieven er al lopen en dit wordt alleen maar meer. Met de Zaanse klimaattafels  komt de samenwerking tussen inwoners, bedrijven en de gemeente in een stroomversnelling en zetten we stappen op weg naar een duurzame, klimaatrobuuste  stad waarbij een gezonde leefomgeving met herstel van biodiversiteit van belang zijn,’aldus Munnikendam in een persbericht. Waar liggen de kansen, welke kennis kan worden gedeeld om tot die versnelling te komen en tegen welke uitdagingen lopen de deelnemers aan zijn een paar vragen die morgen aan de orde komen.

Concrete plannen en projecten

Het Zaans Klimaatakkoord 1.0 bestaat uit concrete projecten en initiatieven van inwoners, bedrijven en de gemeente op weg naar een duurzamere gemeente. Sommige projecten kennen al een jarenlange geschiedenis, andere staan nog in de kinderschoenen. Het akkoord is het resultaat van de eerste bijeenkomst van de afzonderlijke klimaattafels die gaan over de opgaven voor bedrijven, industrie, maatschappelijke organisaties, wonen, mobiliteit en de gemeente.

Naast klimaatneutraal over 20 jaar wil Zaanstad in 2050 ook ‘een gezonde stad zonder afval en verspilling’ zijn. Met het klimaatakkoord wordt elk jaar concreter  beschreven wat dat betekent voor de gemeente, welke afspraken er worden gemaakt om alle doelen te bereiken en welke partijen welke stappen wanneer gaan zetten. Iedereen kan eraan meedoen en geïnteresseerden kunnen zich vandaag nog aanmelden. Dat kan hier. De bijeenkomst is van 16:00 tot 20:00 uur in Taets – Pand 43 aan de Hemkade 16 in Zaandam. 

 

 

Reacties