Vanaf vandaag meepraten over oplossingen knelpunt Guisweg

Foto: Gemeente Zaanstad

De planstudie Guisweg, waarin wordt onderzocht hoe het knelpunt op de kruising van de Guisweg met de spoorlijn en de Provincialeweg in Zaandijk kan worden opgelost is van start gegaan. Inwoners, bedrijven en belanghebbenden kunnen hier vanaf vandaag op reageren.

In de startnotitie die nu te downloaden is via de website guisweg.zaanstad.nl staat onder andere uit welke onderdelen de oplossing moet bestaan, welke oplossingsrichtingen worden onderzocht, welke milieuaspecten relevant zijn en tot welk detailniveau de milieuaspecten onderzocht gaan worden. Reacties zijn mogelijk tot en met 14 juli. Dit kan via het reactieformulier op de genoemde website, per e-mail naar [email protected] of per brief naar de Vervoerregio Amsterdam.

Hoe kunt u meedenken?

  • Tijdens de planstudie vinden regelmatig informatiebijeenkomsten plaats om de omgeving bij te praten of mee te laten denken over de oplossing. De eerste informatiebijeenkomst is op 18 juni. U kunt er vragen stellen over de startnotitie, maar ook over de resultaten van het daaraan voorafgaande verkennende onderzoek, het proces, de planning en de manier waarop omwonenden en bedrijven in het gebied tijdens de planstudie bij het proces worden betrokken. De inloopbijeenkomst is van 18:00 tot 21:00 uur in het Weefhuis, Lagedijk 39 in Zaandijk.
  • Er zal intensief samengewerkt worden met focusgroepen bestaande uit mensen uit de omgeving. Leden van focusgroepen denken mee over mogelijke oplossingen en bijbehorende effecten. Meer informatie over het meedenken in de focusgroepen volgt half 2019.
  • Aan het eind van de planstudie, wanneer de onderzoeken (waaronder het milieueffectonderzoek) zijn afgerond kan de omgeving reageren op het ontwerp van de voorkeursoplossing. De planstudie Guisweg duurt tot medio 2021.

De kruising van de Guisweg in Zaandijk met het spoor en de Provincialeweg is al jaren een knelpunt voor zowel fietsers als autoverkeer. De spoorwegovergang is onoverzichtelijk en vormt een barrière voor de verbinding tussen oost en west. Het grote aantal treinen op het traject Amsterdam – Alkmaar zorgt voor lange wachttijden voor fietsers en automobilisten. Ook neemt het aantal reizigers de komende jaren nog toe, waardoor er nog meer treinen gaan rijden.

 

'

Reacties

article
34264
Startnotitie Guisweg ter inzage: reacties welkom tot en met 14 juli
De planstudie Guisweg, waarin wordt onderzocht hoe het knelpunt op de kruising van de Guisweg
https://zaanstad.nieuws.nl/gemeente/34264/vanaf-vandaag-meepraten-over-oplossingen-knelpunt-guisweg/
2019-06-03T10:36:59+01:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/389/2019/06/03103323/guisweg-2.jpg
Gemeente