Oplossing Guisweg: spoor op maaiveld, verkeer er onderdoor

Foto: Gemeente Zaanstad

Het spoor op het maaiveld en het verkeer er via een tunnel onderdoor. Dat is nog de enige variant die op tafel ligt op het knelpunt Guisweg op te lossen. Het kan voor 130 miljoen euro, zo wordt ingeschat. Maar die tunnel hoeft niet noodzakelijkerwijs in de Guisweg te komen: dat kan eventueel ook op een andere plek.

Het staat in een persbericht van de gemeente naar aanleiding van het gereedkomen van de Verkenning Guisweg van de Vervoerregio Amsterdam. Mogelijke alternatieven zoals een verdiept spoor met een dito station Zaandijk Zaanse Schans of een spoorviaduct zijn om diverse redenen verworpen, waarbij de kosten een voorname rol speelden. Nu deze kwestie is opgelost is het idee om door te pakken: in de zomer van 2021 moet de planstudie klaar zijn er wordt duidelijk waar wat gaat gebeuren.

De gekozen oplossing.

De gemeente, Vervoerregio Amsterdam, de provincie en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben elkaar in die aanpak gevonden. De gelijkvloerse spoorwegovergang die we nu nog kennen staat een hoop ambities in de weg, zoals een hogere frequentie van treinen op de Zaanlijn en grootschalige woningbouw rond het station. De omwonenden en sportclubs en bedrijven in de omgeving zullen nauw bij het nu volgende proces worden betrokken.

De beleidsdoelstellingen die de basis van de planvorming vormen zijn:

  • Er liggen kansen op het terrein van ruimtelijke ontwikkelingen, de knooppuntontwikkeling en het toerisme. Daarvoor is een functiewijziging van een volledig sportterrein naar een woongebied met station, hotel, enkele sportaccommodaties en wellicht een P+R noodzakelijk;
  • De bereikbaarheid van Zaanstad, de Zaanse Schans en de regio verbeteren door aanpassingen aan de A8 en lokale wegen zoals Guisweg en Provincialeweg;
  • De frequentieverhoging op het spoor is door het ongelijkvloers maken van de kruising Guisweg realiseerbaar;
  • Er ontstaat een aantrekkelijke leefomgeving rond de Guisweg, Provincialeweg en A8 (geluid, lucht, sociale veiligheid, ruimtelijke kwaliteit en beleving).

De gekozen oplossing mag later niet leiden tot overlast in de omliggende wijken door omrijdend verkeer of nieuwe knelpunten ef voor een lastigere bereikbaarheid van de bedrijven langs de Zaan. Een belangrijk aandachtspunt is ook de afwatering van Oud Koog. Daarover zegt de verkenning: ‘De bestaande waterverbinding van Oud Koog is om twee redenen van belang. In de eerste plaats gaat het om de afwatering van Oud Koog. Daarnaast betreft het een recreatieve vaarverbinding voor de bewoners van Oud Koog. Behoud van een goede afwatering vormt een randvoorwaarde voor de gekozen oplossing. Behoud van een recreatieve vaarverbinding is zeer wenselijk, maar geen harde randvoorwaarde.’

Meer informatie over het project is vanaf de zomer te vinden op de website www.guisweg.zaanstad.nl.

Reacties

0