Gemeente heeft het gehad met Ikea, maar ook met gejammer over Bruynzeelhallen

dec 20 2018, 13:18 Bedrijvigheid
ikea
De gemeente heeft het gehad met de voortdurende ontwijkstrategieën van Ikea wat betreft de komst van de meubelgigant naar Zaandam, maar het moet ook maar eens over zijn met het gejammer over de verdwenen Bruynzeelhallen, zo blijkt uit de antwoorden van het college op vragen van Democratisch Zaanstad. Die hallen waren sowieso niet meer te redden, Ikea of geen Ikea.
De staat van deze gemeentelijke monumenten , inclusief de aanwezigheid van veel asbest, was 'dusdanig dat ze niet behouden konden worden voor hergebruik,’ schrijft het college . Vandaar dat er destijds gekozen is voor de restauratie van een deel van het complex en om voor de locatie van de gesloopte hallen een waarborg voor historiserende nieuwbouw op te nemen in de contracten met Ikea en haar rechtsopvolgers .

Frustratie

Uit de antwoorden op de vragen van DZ-fractievoorzitter
Juliëtte
R
ot
blijkt ook de nodige frustratie. ‘
Bij de ondertekening van de contracten in 2013 heeft Zaanstad veel gedaan om Ikea te faciliteren. Overeengekomen was namelijk dat Ikea op korte termijn een omgevingsvergunning zou aanvragen en de bouw zou starten. Ikea gaf echter al snel aan dat de marktomstandigheden veranderden en het bedrijf aanvullende onderzoeken deed naar e-commerce en nieuwe winkelconcepten.’

Zaandam geen onderzoekslocatie

Kortom: de inkt was nog niet droog of de Zweden veranderden van gedachten en sindsdien spelen ze verstoppertje: ‘ Herhaaldelijk heeft Zaanstad het antwoord gekregen dat de locatie in Zaandam voor Ikea Nederland nog steeds een interessante locatie is om een nieuwe winkel te openen maar dat men de onderzoeken naar nieuwe winkelconcepten moest afwachten.’ Tijdens het laatste gesprek, op 3 december, kreeg de gemeente te horen dat ‘ de locatie in Zaandam niet behoort tot het onderzoek naar andere winkelconcepten zoals deze wordt uitgevoerd in 30 steden in de wereld’. Het bedrijf blijft echter de plaat afdraaien dat een komst naar Zuiderhout nog steeds niet uitgesloten wordt en dat het de grond daarom in eigendom houdt.

De flirt is voorbij

Het is
een antwoord
d
at Zaanstad naar de mening van het college niet verdient
en ‘d
e positie en houding van de gemeente Zaanstad ten opzichte van Ikea
veranderen
daarmee’. ‘Het college zal onderzoeken welke mogelijkheden de gemeente heeft en zal zich vervolgens beraden op de strategie richting Ikea,’
zo staat er wat duister, maar de boodschap is helder: de flirt met het blauw-gele concern is voorbij
.
T
och komt het bedrijf er voorlopig mee weg, omdat er geen sprake is van een
vestigingsplicht
dan wel een
bouwplicht. De
bouw
locatie op
bedrijventerrein
Zuiderhout
Noord blijft zolang Ikea er geen afstand van doet maar ook niet zelf in gebruik neemt echter een gapend lege vlakte zonder ook maar het begin van een denkrichting
over
het toekomstige gebruik. En dat zal niet helpen om ontwikkelaars en bedrijven over te streep te trekken om
zich met Zuiderhout bezig te houden of te vestigen.

Mediamarkt

Een van de bedrijven die er naartoe wil verkassen is Mediamarkt, dat heeft besloten om het centrum van Zaandam te verlaten . Die winkel past daar echter niet, gezien het gemeentelijk beleid. In de antwoorden van het college aan Democratisch Zaanstad wordt wel aan de plannen van Mediamarkt gerefereerd, maar komen geen nieuwe ontwikkelingen naar voren.