Regels voor vestiging winkels soms – overbodig? – obstakel

Op Zuiderhout draait het vooral om wonen.
Foto: Google Street View

Winkels verdwijnen, maar ondernemers die zich melden voor leegstaande panden worden met enige regelmaat tegengehouden door gemeentelijke regels. En ook een sportschool als de uit de jas gegroeide Gym Zuid loopt daar tegenaan: alle alternatieve locaties die werden onderzocht zijn tot nu toe afgewezen.

POV-raadslid Jaap Keijser zette het onderwerp op de agenda van de gemeenteraad, maar kreeg van wethouder Hans Krieger geen duidelijk antwoord op zijn vraag waarom  bedrijven die nagenoeg hetzelfde doen als vertrokken voorgangers zich nu opeens niet meer op Zuiderhout kunnen vestigen. Keijser noemde als voorbeeld het afgewezen Decathlon, waar eerder wel – het nu failliete – Liv Outdoor was toegestaan. Omdat er sprake is van verschillende redenen en juridische achtergronden krijgt hij zijn antwoord op een later moment op papier.

Geen ad hoc ingrepen

Er bestaat in de raad grote behoefte aan een gesprek over de Detailhandelsvisie die doorloopt tot 2025, zo bleek. Maar een meerderheid en ook Krieger is er huiverig voor om te snel ad hoc ingrepen te doen die later verkeerd blijken uit te pakken. Geef het veel goedkopere Zuiderhout vrij voor allerlei soorten detailhandel en voor je het weet is daar een nieuw winkelgebied aan het ontstaan terwijl de Gedempte Gracht leegloopt. Het is geen vooruitzicht dat door de politiek gekoesterd wordt.

Meer weten

Rosa stelde voor om eerst maar eens te onderzoeken waarom de winkels nu precies vertrekken en het CDA waarschuwde dat ondernemers niet houden van overheden die opeens de spelregels veranderen: het maakt ze kopschuw om nog te investeren. De ChristenUnie vindt weliswaar dat er nieuwe oplossingen moeten worden gezocht die passen bij de tijd waarin we leven, maar wil al evenmin meteen drastisch het roer omgooien. Lokaal Zaans stelde voor om het vraagstuk te bekijken in samenhang met het Zaans Mobiliteitsplan.

Later over doorpraten

De wethouder zag echter ook een samenhang met de in voorbereiding zijnde Leegstandsnota. ‘De  detailhandel is hevig in ontwikkeling. De visie daarover nog eens goed tegen het licht houden is wellicht goed idee, maar een hele nieuwe visie schrijven gaat veel tijd en menskracht vergen,’ overwoog hij. Alle teugels laten vieren noemde Krieger een ‘gevaarlijke ontwikkeling’. Hij gaat nu op zoek naar ‘een vorm om het gesprek verder te brengen’ en wil daarbij ook kijken naar de situatie in bijvoorbeeld Krommenie, op de Zuiddijk en op de Westzijde. Binnenkort volgt daarover een raadsinformatiebrief.

 

 

 

 

Reacties