Acht partijen in verzet tegen afschaffing blauwe zones

Foto: Wikimedia / Santeri Viinamäki

Maar liefst acht fracties zien niets in het plan van het college om geld voor extra BOA’s bijeen te sprokkelen door de blauwe parkeerzones om te zetten in betaald parkeren. Die zijn daarvoor te waardevol voor zowel de gebruikers als de winkeliers in de omgeving.

Dat vinden althans de VVD, de Partij voor Ouderen en Veiligheid, Democratisch Zaanstad, D66, de ChristenUnie, de SP, de PVV en Denk. Dat betekent dat ook drie coalitiepartijen –  D66, CU en VVD – zich tegen het voorstel keren. ‘BOA’s zijn belangrijk voor de rust en veiligheid in de wijk. Ze signaleren en kunnen snel tot actie overgaan. Daarom is er voor gekozen om in Poelenburg / Peldersveld extra BOA’s in te zetten,’ schreef het college in de begrotingsvoorstellen. De 100.000 euro die daarvoor nodig is zou uit de nieuw ingevoerde parkeergelden worden gehaald.

De acht tegenstanders zijn het eens met de geciteerde tekst, maar willen de dekking veranderd en komen met een amendement om de kosten ten laste te brengen van de begrotingsruimte in 2022, 2023 en 2024: ‘Hiermee wordt er geen betaald parkeren ingevoerd in de blauwe zones.’  Ze verwijzen ernaar dat de blauwe zones er ‘niet zonder slag of stoot gekomen’ zijn en dat zowel ondernemers als een aantal politieke partijen er lang voor gestreden hebben. ‘Wij zijn van mening dat deze ondernemers te kort hebben kunnen profiteren van hun inzet.’

Ondernemers niet tegenwerken

De effecten van de zones waar twee uur lang met behulp van een parkeerschijf gratis geparkeerd mag worden zijn bovedien zer goed uitgevallen: er is sinds de invoering een stuk minder parkeeroverlast en het winkelend publiek krijgt letterlijk en figuurlijk ruimte om hun boodschappen te doen. ‘Dit is voor ondernemers altijd belangrijk, maar in de huidige moeilijke tijd éxtra belangrijk. Dat blauwe zones nu worden omgezet in betaald parkeren om dekking te bieden voor handhaving in Poelenburg / Peldersveld vinden wij verkeerd. Juist nú verdienen deze ondernemers onze steun,’ schrijven Tjeerd Rienstra (VVD), Harrie van der Laan (POV), Jos Kerkhoven (DZ), Jan de Vries (D66), Christa Neefjes (CU), Roland van Braam (SP), Peter van Haasen (PVV) en Sebnem Pancar (Denk).

Reacties