Provinciaal platform vrijwillig vervoer komt op goed moment voor belbus

Foto: Pixabay / Angelika Graczyk

In Noord-Holland wordt een uniek platform opgezet dat vrijwilligers van vervoersverenigingen zoals de belbus in Westzaan en de buurtbussen, gemeenten en welzijnsorganisaties helpt bij het opzetten of in stand houden van vrijwilligersvervoer. De provincie steunt de ontwikkeling van dit kennisplatform met ruim anderhalve ton.

Het platform komt op een welgelegen moment voor de organisatie achter belbus De Groene Koets, die in de toekomst de eigen broek moet ophouden omdat de gemeente de financiering stopzet. Volgens Gedeputeerde Jeroen Olthof van Mobiliteit en Bereikbaarheid is vrijwilligersvervoer een waardevolle aanvulling op het openbaar en het WMO-vervoer. ‘Het zorgt ervoor dat meer mensen, bijvoorbeeld ouderen of personen met een beperking kunnen meedoen in de samenleving. De provincie wil de ruim 50 vrijwillige vervoerorganisaties in Noord-Holland via dit nieuwe kennisplatform ondersteunen met informatie, advies, meer samenwerking en kennisuitwisseling. Ook nieuwe vervoersinitiatieven kunnen hier met hun vragen terecht.’

Samen op weg naar post-corona

Het vrijwilligersvervoer in onze provincie vervoerde tot voor kort gezamenlijk naar schatting zo’n 700.000 passagiers per jaar. Bij de organisaties is veel kennis en ervaring aanwezig, maar deze wordt nauwelijks gebundeld of onderling uitgewisseld. Daarnaast wordt het steeds moeilijker om vrijwilligers te werven. Sinds maart van dit jaar rijden vanwege de coronamaatregelen onder andere de buurtbussen niet meer. Juist nu is zo’n platform met praktische handvatten en nieuwe ideeën voor het vrijwilligersvervoer daarmee nog waardevoller. Het doel is het opzetten van een netwerk van alle vrijwillig-vervoerorganisaties met partijen die kunnen ondersteunen, zoals fondsen. Kennis en informatie wordt beschikbaar gesteld in de vorm van onder meer toolkits, workshops en nieuwsbrieven.

Reacties