Belbus Westzaan moet het op eigen kracht zien te redden

Foto: Facebook / Fred Eerenberg

Het college wil een overgangsregeling voor de belbus in Westzaan, zodat de organisatie lan onderzoeken ‘of en hoe zij zonder structurele steun van de gemeente kan blijven rijden’. Het college spreekt van een ‘waardevolle voorziening,’ maar het Sociaal Wijkteam heeft vorig jaar de financiële ondersteuning van rond 5000 euro per jaar stopgezet.

De Groene Koets heeft inwoners van Westzaan de mogelijkheid om korte ritten in en buiten het dorp te maken en de gemeenteraad nam afgelopen februari een motie aan om ervoor te zorgen dat het busje blijft rijden, met passende aandacht voor de langdurige werkzaamheden in Westzaan. De belbus werd zo’n vijf jaar geleden als tweedehands busje aangeschaft door het Sociaal Wijkteam Assendelft – Westzaan, maar net zoals een team een voorziening kan toevoegen kan het ook een voorziening afschalen of afstoten. Dit doen zij onder andere op basis van de inschatting van de behoefte en de mogelijkheden in een wijk. In dit geval is gebleken dat de inzet van de belbus als algemene voorziening niet leidde tot een gereduceerd beroep op – en dus minder kosten voor – het Aanvullend Openbaar Vervoer, wat wel voorzien was.

Nog één keer subsidie

‘Als gemeente bewaken wij uiteraard wel dat er een zeker basisniveau van voorzieningen aanwezig blijft,’ schrift het college nu aan de raad.  ‘In dit geval vinden wij dat dit basisniveau gegarandeerd is door de aanwezigheid van het AOV in Westzaan en de ontsluiting aan twee kanten van het dorp via het reguliere openbaar vervoer. Daarom zullen wij de belbus niet structureel op de WMO-begroting opnemen, maar voorzien we in een goede overgangsregeling.’ De belbus krijgt daarom voor dit jaar nog één keer 5000 euro. ‘Daarnaast zetten wij ons in om de initiatiefnemers zoveel mogelijk te ondersteunen in hoe zij in de toekomst zelfstandig kunnen voortbestaan, bijvoorbeeld door te onderzoeken hoe de belbus nog meer sponsorinkomsten kan genereren en naar de inkomsten uit ritten te kijken.’

Onderzoek studenten HvA

De belbus heeft inmiddels contact opgenomen met de Zaanse Uitdaging met de vraag of iemand uit hun netwerk kan helpen om de bus financieel onafhankelijk te laten worden. Waar nodig wil de gemeente de belbus met advies verder helpen om zelfredzaam te worden en te blijven. ‘Daarnaast is het vanuit de Strategische Agenda ouder worden van belang om de behoeften van ouderen goed in beeld te hebben. Studenten van de Hogeschool van Amsterdam gaan de komende periode onderzoek doen naar de behoeften van ouderen in Zaanstad en dit initiatief wordt daarin meegenomen.’

Reacties