Short stay toegestaan in bedrijfswoningen Aris van Broekweg

Foto: Google Street View

De college heeft een vergunning verleend om de panden Aris van Broekweg 4A en A8 in Zaandam vijf jaar lang te gebruiken voor short stay verblijf. In februari vorig jaar maakte mediation een einde aan een jarenlange juridische strijd tussen de gemeente en de eigenaren van de bedrijfsgebouwen.

De uitkomst eigenaren kregen daarmee de mogelijkheid om voor de panden bedrijven te vinden met een bedrijfswoning op de eerste verdieping, zoals ze dat sinds 2004 voor elkaar probeerden te krijgen. Nu is de uitkomst dus een tijdelijke logiesfunctie. Die vergunning daarvoor werd al eerder geplubliceerd, maar is nu gerectificeerd omdat in eerste instantie het adres niet volledig was. Formeel verliep de bezwaartermijn tegen de verleende vergunning op 23 juli, maar vanwege dat foutje krijgen belanghebbenden nog twee weken na de nieuwe publicatie op 29 juli 2020 de gelegenheid te bieden om bezwaar in te dienen.

Ondernemers

Dat kan middels een bezwaarschrift dat moet worden ingediend bij Burgemeester & Wethouders. Dit kan online of per brief naar Postbus 2000, 1500 GA Zaandam. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van de datum, uw naam, adres, handtekening en motivering. Enkele ondernemers aan de Aris van Broekweg zijn sterk gekant tegen woningbouwplannen in de straat op een klein binnenstedelijk industrieterrein. De vraag is hoe zij aankijken tegen de tijdelijke bewoning van twee panden.

Reacties