Juridisch gevecht over gebruik bedrijfspanden eindelijk voorbij

Foto: Google Street View

De gemeente en de eigenaren van de bedrijfsgebouwen Aris van Broekweg 4a en 8 in Zaandam hebben na mediation een einde gemaakt aan een jarenlange juridische strijd. De uitkomst is dat de eigenaren de mogelijkheid krijgen om voor de panden bedrijven te vinden met een bedrijfswoning op de eerste verdieping, zoals ze dat sinds 2004 voor elkaar probeerden te krijgen en dat ze afzien van schadevergoeding. De gemeente laat de inning van de verbeurde dwangsommen achterwege.

De bemiddeling onder begeleiding van de plaatsvervangend Ombudsman ging niet van een leien dakje: daar werd al begin 2017 mee begonnen na een opeenstapeling van procedures over het gebruik van het onroerend goed. Die worden inmiddels gebruikt conform het bestemmingsplan en blijven dat ook doen. De gemeente heeft toegezegd behulpzaam te zijn bij eventuele aanvragen om te mogen afwijken van de daarin vastgelegde regels: de Aris van Broekweg wordt immers beschouwd als een klein binnenstedelijk bedrijventerrein dat geschikt is om de verkleuren tot woon-werkgebied.

Woningbouw bij stations

Voor de toekomst is afgesproken dat de eigenaren voor invulling van de beide panden ‘hun blik richten op de toekomstige, verkleurende invulling van het gebied’. De bewoners van de Westzanerdijk willen graag dat er actie wordt ondernomen om van de desolate Aris van Broekweg een aantrekkelijke en veilige straat te maken, maar omdat de toekomst zo ongewis was holde die de afgelopen jaren alleen maar verder achteruit. Nu is er echter weer perspectief: zo krijgt de gemeente van de provincie een flinke zak geld voor woningbouw bij de stations Zaandam centrum en Kogerveld en Zaandijk – Zaanse Schans.

Reacties