Maaltijdbezorgers moeten straks minimaal zestien zijn

Foto: Google Street View

Per 1 juli geldt een verbod op maaltijdbezorging door jongeren onder de zestien jaar. Volgens de inspectie SZW zijn zaken als werken onder tijdsdruk, onveilige verkeersomstandigheden en het uitvoeren van betalingen niet wenselijk voor jongere tieners.

De vroegere Arbeidsinspectie had de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid daarom om ingrijpen gevraagd. Als gevolg van de grote vlucht die maaltijdbezorging de laatste jaren genomen heeft was er een duidelijke verschuiving te zien in de leeftijd van de bezorgers: die werden steeds jonger. De inspectie voerde gisteren een reeks controles uit waarbij duidelijk werd dat vijf vijftienarige bezorgers buiten de geoorloofde tijden aan het werk waren. Zes vestigingen van een fastfoodketen werden gecontroleerd in  Amstelveen, Bussum, Huizen, Utrecht en Hilversum. Aanleiding daarvoor waren meldingen over jonge maaltijdbezorgers die tot laat in de avond nog aan het werk zouden zijn. De inspectie heeft die werkzaamheden stilgelegd.

Rugnummers

In Zaanstad pleitte het CDA vorige maand voor het invoeren van rugnummers om bezorgers te kunnen identificeren die gevaarlijk rijgedrag vertonen. ‘Maaltijdbezorgers rijden momenteel in relatieve anonimiteit door Zaanstad. Een systeem met rugnummers voor bezorgers kan dat gevoel van anonimiteit wegnemen en het gevoel van sociale controle verhogen. Het systeem kan gepaard gaan met een meldpunt waar weggebruikers naartoe kunnen bellen als een bezorger risicovol verkeersgedrag vertoont. Het is mogelijk het rijgedrag daarmee ten positieve te beïnvloeden,’ schreef Hendriks in vragen aan het college. Dat ziet daar echter niets in, niet in de laatste plaats omdat er helemaar geen klachten over gevaarlijk rijgedrag zijn binnengekomen bij de gemeente.

Bestuurders die zich onveilig hebben gedragen in het verkeer worden door de politie gemeld bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, dat vervolgens beslist of er een een educatieve maatregel moet worden opgelegd. Dat geldt voor alle verkeersdeelnemers, en dus ook voor maaltijdbezorgers. Er is volgens het college geen aanleiding om voor de door het CDA genoemde groep speciale maatregelen te treffen.

Reacties