CDA pleit voor rugnummers voor maaltijdbezorgers

Foto: Flickr / FaceMePLS

Het CDA is bezorgd ovr het toenemende aantal klachten over het rijgedrag van de maaltijdkoeriers en wil weten kunnen mensen hun klachten daarover kenbaar kunenn maken bij de gemeente. CDA-steunfractielid Nick Hendriks spreekt in schriftelijke vragen over ‘wangedrag in het verkeer’. Hij pleit voor rugnummers.

Hij wil weten of het aantal incidenten met bezorgbrommers en andere maaltijdbezorgers in het verkeer apart geregistreerd wordt en zo nee, of dat dan niet kan worden ingevoerd. Met ‘gedetailleerde rapportages’ over het hoe en wat. Dat zou ook door de politie kunnen gebeuren. Daarnaast zag hij graag dat het college in gesprek gaat met ondernemers die van koeriers gebruikmaken om hen te wijzen op hun plichten wat betreft het waarborgen van de (verkeers-)veiligheid en de openbare orde. In Rotterdam is door de VVD het voorstel gedaan om een bedrijf na drie verkeersovertredingen van bezorgers te verplichten om op eigen kosten een cursus Verantwoord Rijgedrag aan te bieden aan alle medewerkers.  Het college van de havenstad bezint zich nog op maatregelen.

Convenant

Het CDA ziet er echter wel wat in om, in samenwerking met de politie, het in Rotterdam voorgestelde voorbeeld te volgen. Daarnaast is de partij er voorstander van dat de gemeente met horecaondernemers, bezorgdiensten en bracheorganisaties een convenant afsluit waarin onder andere staat dat de kwaliteit van de vervoermiddelen van bezorgers op orde is, dat jassen en tassen voorzien zijn van reflectiemateriaal, dat er altijd een smartphonehouder aanwezig is en dat het dragen van een helm ook voor (snor)fietsers de standaard wordt.

Rugnummers

‘Maaltijdbezorgers rijden momenteel in relatieve anonimiteit door Zaanstad. Een systeem met rugnummers voor bezorgers kan dat gevoel van anonimiteit wegnemen en het gevoel van sociale controle verhogen. Het systeem kan gepaard gaan met een meldpunt waar weggebruikers naartoe kunnen bellen als een bezorger risicovol verkeersgedrag vertoont. Het is mogelijk het rijgedrag daarmee ten positieve te beïnvloeden,’ schrijft Hendriks.

Reacties