Arie Slob deelt zorgen over gevolgen ja/ja-sticker

Foto: Wikipedia / Timelezz

Minister Arie Slob van Media begrijpt de wens van gemeenten om het papiergebruik te beperken, maar stelt ook de vraag of de ja/ja-sticker die ook Zaanstad wil invoeren de juiste methode is, zo antwoordde hij op Kamervragen.

Hij wees hierbij ook op de recente uitspraak van het gerechtshof Arnhem – Leeuwarden over het stickerbeleid in de gemeente Utrecht. De daar al in gebruik zijnde ja/ja-sticker werd door het hof onrechtmatig bevonden op grond van de persvrijheid zoals die is vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Kamerlid Stieneke van der Graaf van de ChristenUnie stelde er eind januari Kamervragen over. In zijn antwoord daarop schreef Slob dat hij hecht aan het voortbestaan van huis-aan-huiskranten voor de lokale nieuwsvoorziening en dat hij de zorgen van de uitgevers van deze kranten deelt. Die zitten ook nu al in zwaar weer.

Mensen zonder sticker op de brievenbus krijgen in het ja/ja-systeem geen ongeadresseerd reclamedrukwerk en geen gratis weekbladen meer op de deurmat. Nu moeten mensen die deze post niet willen dat nog aangeven met een nee/nee-sticker, of laten weten dat ze alleen de kranten willen ontvangen. ‘Onafhankelijke nieuwsvoorziening door journalisten is een essentieel onderdeel van een vitale lokale democratie. Burgers moeten in staat zijn zichzelf op de hoogte te stellen van wat zich afspeelt in hun directe woon- en leefomgeving. Binnen het brede journalistieke aanbod spelen huis-aan-huiskranten een belangrijke rol in het geven van informatie of een kritische blik op bijvoorbeeld raadsvergaderingen en initiatieven uit de buurt,’ aldus de minister.

Zorgen om voortbestaan

De uitgevers vrezen dat met de invoering van ja/ja-stickers het voortbestaan van huis-aan-huisbladen in het geding komt doordat hun oplages en advertentie-inkomsten drastisch zullen dalen. ‘Zonder de lokale journalistiek bereikt nieuws over lokale aangelegenheden de burger niet of nauwelijks, omdat hier op regionaal en landelijk niveau (bijna) geen aandacht voor is. Als minister voor Media maak ik mij hard voor alle vormen van journalistiek, en dus ook voor journalistiek op lokaal niveau,’ antwoordde Slob. ‘Laat ik voorop stellen dat ik de wens om afvalbergen te verminderen begrijp; de vraag is echter of de ja/ja-sticker dan datgene is waar op moet worden ingezet.’

In gesprek

Slob wil met een aantal wethouders en met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in gesprek om de belangrijke rol van huis-aan-huiskranten te benadrukken en aan te geven dat het niet wenselijk is dat  mensen verstoken raken van lokale informatie. ‘Ik moet daarbij wel de kanttekening maken dat het niet aan mij is om in te grijpen in de gemeentelijke autonomie. Daarnaast moedig ik het graag aan dat de verschillende betrokken partijen zelf (nogmaals) met elkaar in gesprek gaan om te kijken wat de gevolgen zijn van het stickerbeleid dat de gemeenten kiezen.’ De Hoge Raad moet zich ook nog uitspreken over de ja/ja-sticker, maar Zaanstad is al begonnen met de voorbereiding van de nieuwe werkwijze.

 

Reacties