Medio volgend jaar invoering van de ja/ja-sticker

Foto: Facebook / GroenLinks Zaanstad

De gemeente treft voorbereidingen om volgend jaar de ja/ja-sticker in te voeren ondanks de waarschuwing van de papieren reclamefolderbranche dat een te snelle invoering van de sticker Zaanstad geld kan gaan kosten. De Hoge Raad kan er alsnog een stokje voor steken en gederfde inkomsten en andere geleden schade zullen dan op de gemeente worden verhaald.

Ongeadresseerde reclame wordt na de wijziging alleen nog maar bezorgd in brievenbussen met een ja/ja-sticker. Dit betekent dat inwoners die dergelijke reclame willen blijven ontvangen straks zo’n – gratis – sticker moeten aanschaffen. De verwachting is dat dit medio volgend jaar wordt ingevoerd. Inwoners die wel huis-aan-huisbladen maar geen reclamedrukwerk blieven moeten opteren voor de ook nu al bestaande ja/nee-sticker. Wie een stickervrije brievenbus heeft krijgt geen van beide meer. De achtergrond van de verandering is het tegengaan van papierverspilling. De verwachting is dat de invoering van de ja/ja-sticker een flinke reductie van afvalpapier kan opleveren. Als 50 procent van de inwoners een ja/ja-sticker op de brievenbus plakt verwacht het college jaarlijks 500 ton minder papier op te halen.

Tegenstanders

Amsterdam heeft de ja/ja-sticker al en joeg daarmee de folderbranche tegen zich in het harnas. De gemeente trok al twee keer bij de rechter aan het langste eind, maar het eindoordeel moet van de Hoge Raad komen omdat de Vereniging Mail Distributie Bedrijven (de branchevereniging voor de verspreiders van reclamedrukwerk en verantwoordelijk voor het huidige opt-out systeem met nee/nee- en nee/ja-stickers), Netwerk VSP (de landelijke verspreider van reclamedrukwerk) en het Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen (de branchevereniging voor onder meer drukkers van reclamedrukwerk) in cassatie gingen. Een aantal andere gemeenten (Utrecht, Haarlem, Rotterdam en Den Haag) voeren hem per 1 januari 2020 in en wachten dat arrest dus ook niet af.

Aanpassing plaatselijke regels

Zaanstad volgt als de Afvalstoffenverordening en de Algemene Plaatselijke Verordening zijn aangepast. Als beide is gebeurd geldt een overgangsperiode van drie tot zes maanden voordat het verbod van kracht wordt. Pas dan komen de nieuwe stickers beschikbaar en gaat het verbod in. Verantwoordelijk wethouder Wessel Breunesse voorziet geen financiĆ«le consequenties voor de kosten van de huisvuilinzameling en verwerking: ‘In ons restafval zit veel papier en dat wordt verbrand. Dit verbranden is niet duurzaam en daarnaast erg kostbaar.’ Apart opgehaald papier levert de gemeente daarentegen juist geld op, maar de verwachting is dat verlaging van de verwerkingskosten voor restafval en de verlaging van de opbrengsten van papier als grondstof elkaar in evenwicht zullen houden. Deze aanname is gebaseerd op de inzamelgegevens van Zaanstad zelf en de resultaten uit de proef Folders in het huishoudelijk restafval die in maart 2019 in Amsterdam is uitgevoerd.

Reacties