Ingebrekestelling gemeente nieuwe stap in strijd rond biomassacentrale

Foto: Twitter / Rob Schoutsen

Johan Vollenbroek van het adviesbureau MOB dat eerder dit jaar in een rapport de vloer aanveegde met de in aanbouw zijnde biomasacentrale aan de Pascalstraat in Zaandam heeft de gemeente in gebreke gesteld en eist dat de centrale niet in gebruik wordt genomen voordat er een passende vergunning is verleend in het kader van de Wet natuurbescherming. Die vergunning is er niet omdat ook voor de omstreden biomassacentrale gebruik is gemaakt van het door de Raad van State naar de prullenbak verwezen Programma Aanpak Stikstof.

MOB deed onderzoek in Zaandam op verzoek van Democratisch Zaanstad en kwam afgelopen maart met een aantal voorstellen aan de gemeente om de wel verleende omgevingsvergunning op orde te krijgen, omdat die volgens adviseur Vollenbroek niet door de beugel kon. Zo werd voorgesteld om niet méér emissies toe te staan dan de grens die bij een afvalverbrandingsinstallatie zou worden getrokken, om de stofnorm sterk naar beneden bij te stellen en een schoorsteen van minimaal 70 meter hoog te eisen. Omdat de gemeente hier geen besluit over genomen heeft is nu de ingebrekestelling verstuurd. Toenmalig wethouder van Ruimtelijke Ordening en Milieu Hans Krieger had in de raadsvergadering waarin het MOB-rapport aan de orde kwam ongezouten kritiek op zowel de inhoud daarvan als op de media die het onderzoeksverslag naar buiten brachten. Alle aanvragen die het bedrijf Bio Forte deed om de centrale te kunnen bouwen waren volgens hem ‘professioneel en onafhankelijk beoordeeld‘.

Een ingebrekestelling is een schriftelijke aanmaning waarbij de tegenpartij een redelijke termijn wordt geboden om alsnog zijn verplichtingen na te komen. Die redelijke termijn wordt vaak op twee weken gesteld, maar in de brief van MOB aan het college en de raad wordt geen termijn genoemd. Volgens Vollenbroek heeft Zaanstad verzuimd om de vergunningen voor de biomassacentrale te actualiseren en aan te passen aan de meest recente normen. Dat de omgevingsvergunning ondeugdelijk zou zijn werd ontkend door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, één van de partijen die er nauw bij betrokken was.

 

 

Reacties

Cookieinstellingen