Omgevingsdienst weerspreekt rapport biomassacentrale

Foto: Warmtenetwerk Zaanstad

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied beticht het onderzoeksbureau MOB ervan ‘een onjuist beeld’ te schetsen van de biomassacentrale die gebouwd wordt aan de Pascalstraat in Zaandam. ‘Dat geeft onrust en verwarring,’ aldus de dienst die medeverantwoordelijk is voor de toestemming voor de centrale. MOB liet geen spaan heel van de vergunning voor de centrale.

Volgens de gemeente voldoet de nieuwe centrale aan alle eisen en zal de uitstoot minder zijn dan wettelijk is toegestaan. ‘De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied ziet er op toe dat de werking van de centrale voldoet aan de vastgelegde normen,’ aldus een reactie op het rapport van MOB over de installatie van exploitant Bio Forte. Dat bedrijf is bovendien verplicht om extra filters aan te leggen die de lucht nog meer zuiveren. ‘Deze centrale kan niet vergeleken worden met de veel grotere centrale in Alkmaar die veel meer uitstoot.’

Tussen school en ziekenhuis

De biomassacentrale van Bio Forte tussen het Zaans Medisch Centrum en het Pascal College wordt 40 bij zeventien meter groot en heeft één grote schoorsteen van 20 meter hoog. Volgens MOB zou die 70 meter moeten zijn. De aanvoer van hout gebeurt volgens informatie van de gemeente met één vrachtwagen per dag. Energieleverancier Engie koopt de opgewekte warmte en levert die aan de woningen die aangesloten worden op het warmtenet.

Kritiek Aedes

De koepel van woningcorporaties Aedes heeft kritiek op de wijze waarop warmteaanbieders te werk gaan en pleit voot een grootschaliger aanpak. Zo’n 200.000 huurwoningen van corporaties kunnen binnen drie jaar worden aangesloten op een bestaand warmtenet, aldus Aedes, waardoor de kosten voor de afnemers omlaag kunnen. De toegezegde planmatige aanpak van aanbieders van warmte komt volgens de corporaties echter onvoldoende van de grond. Dat komt mede omdat in heel Nederland de weerstand tegen warmtenetten gevoed door  biomassacentrales groeit, vanwege de vele bomen die ervoor moeten worden omgehakt en de CO2-uitstoot.

 

 

 

Reacties