Wethouder het volkomen oneens met rapport biomassacentrale

Foto: Wikimedia / Magnusha

Het vernietigende rapport van onderzoeksbureau MOB over de biomassacentrale aan de Zaandamse Pascalstraat is volgens specialisten van de gemeente en de deskundigen van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied gebaseerd op aannames, uitgangspunten en een wettelijk toetsingskader dat niet van toepassing is op de Zaanse centrale. Het schetst een onjuist beeld, zei wethouder van Ruimtelijke Ordening en Milieu Hans Krieger gisteravond in de gemeenteraad.

Hij uitte kritiek op zowel MOB als op de media die het rapport naar buiten brachten. De onderzoekers deden geen navraag bij de gemeente of bij de Omgevingsdienst naar feiten of achtergronden van de verleende vergunning en de media publiceerden de conclusies zonder wederhoor te plegen. En dat is jammer, aldus Krieger, omdat de aanvragen van de vergunningen voor de biomassacentrale van het bedrijf Bio Forte allemaal ‘professioneel en onafhankelijk beoordeeld zijn’ en getoetst aan alle wettelijke kaders.

Keiharde afspraken

In de vergunning zijn volgens hem ‘keiharde afspraken’ gemaakt over toegestane uitstoot en de Omgevingsdienst zal controleren of Bio Forte zich daar aan houdt, zeker gezien de zorgen die in de omgeving leven over de uitstoot van de centrale. ‘Het is ons er alles aan gelegen om de centrale die er komt goed in de gaten te houden zodat we profiteren van duurzame warmte, maar geen last hebben van de uitstoot. De afspraken in de vergunning en het maatwerkbesluit, wat aanvullend is aan de landelijke standaard normeringen, zorgen daarvoor,’ zei Krieger.

Voorbeelden

Hij lichtte drie voorbeelden uit het rapport die volgens hem een onjuiste weergave van de werkelijkheid geven. Zo stelt het rapport dat er in de vergunning geen emissie-eisen worden gesteld aan de centrale. ‘Dat is pertinent onjuist’, volgens de wethouder: er zijn namelijk landelijke, strenge emissie-eisen voor biomassacentrales en die gelden ook voor Zaanstad. ‘Sterker, de nieuwe centrale heeft zelf verzocht om strengere eisen dan wettelijk is voorgeschreven. Dit is in de voorschriften van het besluit waar het bedrijf aan moet voldoen vastgelegd. Met andere woorden: de centrale is schoner dan die hoeft te zijn. Voor de techneuten onder ons, ze maken gebruik van BBT+.’ Voor de niet-techneuten: BBT staat voor best beschikbare technieken en de plus voor aanvullende maatregelen.

Twintig meter schoorsteen genoeg

Ook de suggestie dat er geen grenzen zitten aan de uitstoot van zogenoemde dioxinen en furanen is volgens Krieger onwaar. De Omgevingsdienst toetst op NOx, SO2 en fijnstof en eveneens op de uitstoot van dioxinen en furanen en tal van andere stoffen. Wat de hoogte van de schoorsteen betreft zei de wethouder dat berekeningen laten zien dat 20 meter ruim genoeg is om te voldoen aan de normen. MOB stelt een 70 meter hoge afvoerpijp voor.

Onjuiste verwachtingen

Het onderzoeksrapport wekt volgens het dagelijks bestuur onjuiste verwachtingen: de omgevingsvergunningen voor de bouw van de centrale zijn verleend en onherroepelijk. De centrale mag daarom gebouwd worden. Het rapport is’ een bundeling van niet-kloppende informatie’, waarover Krieger graag in gesprek wil met de opsteller. Ook Democratisch Zaanstad, de partij die de opdracht verleende tot het onderzoek van de verleende vergunningen, wordt uitgenodigd om de dialoog aan te gaan. Er komt nog brief van het college aan de raad met deze stellingname van het college, waarin ook enkele technische vragen van DZ beantwoord zullen worden. Daarmee komt het onderwerp dan automatisch op de agenda van de raad.

Reacties