‘Kwetsbare’ lokale economie groeit, bijna ondanks de gemeente

Foto: Google Street View

De economie van Zaanstad is vorig jaar met 3,1 procent gegroeid. De werkgelegenheid nam toe met 2,2 procent, aldus een bericht van de gemeente. Sinds 2016 doet de Zaanstreek het beter dan Nederland gemiddeld, maar de economische ontwikkeling blijft ‘kwetsbaar‘.

In de jaarlijkse rapportage Werken langs de Zaan staat dat de gemeente op 1 januari dit jaar ongeveer 54.000 banen van twaalf uur of meer telde, wat een stijging betekent van circa 3000 banen in drie jaar. De groei komt voornamelijk door de sectoren gezondheidszorg, industrie, de bouw en de horeca. Maar omdat de beroepsbevolking toeneemt is op de lange termijn de groei van de werkgelegenheid onvoldoende om bevolkingsaanwas bij te houden. Zaankanters zijn daarom in toenemende mate aangewezen op banen elders in de regio. Amsterdam en Amstelland-Meerlanden (met daarin Schiphol) lopen economisch gezien voorop in de Metropoolregio Amsterdam. De andere gemeenten binnen de MRA worden steeds meer forensengemeenten. Ondanks de gunstige ontwikkeling blijkt de kwetsbaarheid van de Zaanstreek uit het feit dat het bruto regionaal product per inwoner slechts 29.300 euro bedraagt. In de MRA zit alleen Waterland daar nog achter.

Ondernemersklimaat

Ondernemers in Zaanstad waarderen het ondernemersklimaat met een 6,1, zo blijkt uit de MKB-monitor. Dit cijfer is een fractie hoger dan een jaar eerder, toen er een 5,8 in de boeken kwam. Ondernemers waarderen een goede gemeentelijke dienstverlening wat betreft bereikbaarheid, een snelle en goede manier om vergunningen aan te vragen en begeleiding en ondersteuning bij trajecten. Ondernemers gaven in de MKB-peiling aan dat zij zich niet gehoord en begrepen voelen door de gemeente. Vijftien procent zegt te willen uitbreiden maar dit op de huidige locatie niet te kunnen. Zaanstad focust zich samen met andere partners op ruimte voor economische activiteiten zoals de Achtersluispolder en HoogTij. Maar ook het versterken van het midden- en kleinbedrijf behoort tot de doelstellingen vanuit de gemeente.

Broedplaatsen

Wethouder Gerard Slegers zegt in een persbericht dat Zaanstad ‘een uitgesproken ondernemersstad‘ is. ‘Ondernemers zijn van grote toegevoegde waarde voor de Zaanse samenleving en onze economie. We moeten zorgen voor een goed ondernemersklimaat, ruimte bieden aan ondernemerschap, kennis delen en meedenken met bestaande bedrijven die willen innoveren.’ Als voorbeeld noemt hij de medewerking die de gemeente geeft aan de realisatie van broedplaatsen zoals De Hoop in de Achtersluispolder. Slegers neemt wat dit onderwerp betreft de honneurs waar, want sinds het vertrek van Gerard Ram (VVD) heeft Zaanstad geen wethouder Economische Zaken meer. Burgemeester Jan Hamming sprak in zijn nieuwjaarstoespraak afgelopen januari de ambitie uit van Zaanstad de meest ondernemersvriendelijke gemeente van Nederland te maken. 

 

Reacties

0