Jan Hamming vraagt steun bij aanpak foute glazenwassers

Foto: Gemeente Zaanstad

Jan Hamming heeft bewindslieden in Den Haag opgeroepen om hem te steunen in zijn strijd tegen malafide glazenwassers. ‘De urgentie is erg hoog. Criminele samenwerkingsverbanden maken gebruik van grote groepen arbeidsmigranten en gijzelen met geweld, oplichting, zwartwerken, schijnzelfstandigheid, woon-/uitkeringsfraude en intimidatie van klanten de landelijke markt,’ aldus de burgemeester.

Hij ziet het met lede ogen gebeuren in vooral Zaandam Oost, waar een enorme concentratie van glazenwassers is ontstaan die door het hele land actief zijn. ‘Het effectief aanpakken van deze problematiek is een kritische succesfactor in het opbloeien van Zaandam Oost en behalen van de doelstellingen van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Vanuit het NPLV werk ik met de andere negentien burgemeesters nauw samen met het Rijk om te investeren in leefbaarheid en veiligheid van de meest kwetsbare gebieden in Nederland. De glazenwassersbranche is een voorbeeld van een zeer kwetsbare branche. Ook binnen enkele andere branches in onze steden zoals in de automotivebranche is aantoonbaar sprake van ondermijnende criminaliteit,’ schrijft Hamming.

Landelijk perspectief

Hij haalde landelijke en internationale media met de invoering van een vergunningplicht voor gazenwassers, maar ’tegelijkertijd weten we dat dit nog onvoldoende gaat zijn om de problematiek duurzaam aan te pakken.’  Hij vraagt de ministers van Justitie en Veiligheid, van Binnenlandse Zaken, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Economische zaken en de staatssecretaris van Fiscaliteit en Belastingdienst daarom om steun in de rug. ‘Enerzijds omdat we voor een effectieve aanpak overheidsinstanties zoals de Belastingdienst en de Nederlandse Arbeidsinspectie keihard nodig hebben. Anderzijds is een landelijk perspectief nodig, omdat er gemakkelijk sprake zal zijn van waterbedeffecten naar andere gemeenten binnen en buiten Noord-Holland.’ Concreet vraagt hij om:

  • Hulp bij het uitwerken van de juridische grondslag voor verplichte invoering van giraal betalen of een vergelijkbare concrete barrière voor crimineel gedrag als voorwaarde voor de vergunningplicht in Zaanstad. En bij het verbieden/onmogelijk maken/inperken van contante betalingen.
  • Leiding door de ministers en de staatssecretaris om zo snel mogelijk te komen tot een landelijke aanpak van de glazenwassersbranche. Hieronder vallen het maken van afspraken met de beroepsgroep, een gezwinde aanpak van misbruik van zogenoemde SBI-codes en de RNI-inschrijvingen, een einde aan het misbruik van arbeidsmigranten, hulp bij de terugkeer van arbeidsmigranten naar hun land van herkomst, communicatie voor het verhogen van de bewustwording en weerbaarheid bij inwoners en internationale mogelijkheden verkennen om naar buitenland gesluisd geld en geïnvesteerd in vastgoed te achterhalen en in beslag te nemen.

Bij de Belastingdienst, de Arbeidsinspectie en de Fiod zou het een prioriteit moeten zijn om het grootschalige zwartwerken, witwassen, schijnzelfstandigheid en arbeidsuitbuiting aan te pakken, meent de Zaanse burgemeester. ‘Er zijn criminele samenwerkingsverbanden actief, aantoonbaar opererend vanuit Zaandam Oost.’ Die profileren zich binnen de branche als ‘een glazenwassersmaffia die met geweld en intimidatie in grote delen van het land bepaalt wie in welke wijken mogen werken’. Over hun werkwijze Zaanstad zijn verschillende rapportages opgeleverd, waaronder een bestuurlijk signaal van de Arbeidsinspectie, een bestuurlijke rapportage van de politie en een sfeerrapportage van Zaanstad.

Vanaf juli

Per 1 juli  is een vergunning verplicht voor bedrijven die in Zaanstad ramen willen lappen en/of voor een glazenwassersbedrijf dat gevestigd is in Zaandam Oost. Volgens Hamming is een ‘gecoördineerde brede aanpak met andere overheidspartners en bewoners nodig’ om het daarmee beoogde doel te bereiken.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen