Aanbesteding De Slag mislukt: er moet geld bij

Foto: VenhoevenCS architecture + urbanism

De in 2021 gestarte Europese aanbesteding voor de bouw van het nieuwe zwembad De Slag op Sportpark Hoornseveld is mislukt. De kosten zijn inmiddels zó snel gestegen dat er een kloof zit tussen de uitgebrachte offerte en het vrijgemaakte bedrag. Er was bovendien slechts één inschrijver. Maar voor 27,3 miljoen moet het gaan lukken.

Ook met de nodige bezuinigingen op de utvoering gaat het met het beschikbare geld niet lukken De Slag te bouwen. Daarnaast is er de toenemende onzekerheid over de beschikbaarheid en levering van onder andere hout, ijzer, beton en technologische materialen. ‘De krapte op de bouwmarkt en de stijgende kosten hebben op dit moment concrete invloed op de aanbesteding voor realisatie van zwembad De Slag. Uit onderzoek naar aanleiding van de enige inschrijving blijkt dat de stijging van de te verwachten bouwkosten zo hoog is dat dit niet meer op te vangen is binnen het toegekende krediet,’ aldus het college.

Geen uit- of afstel

Het voostel is om met de enige inschrijver in gesprek te gaan over zo gunstig mogelijke
condities ‘om daarmee binnen redelijke termijn een vervangend zwembad voor De Slag te realiseren’. De aanbesteding is momenteel gepauzeerd. De meest vergaande opties om uit de impasse te komen zijn om de nieuwbouw van De Slag uit te stellen of zelfs om ervan af te zien. Uitstel zou inhouden dat de ontwikkeling van de buitenruimte op het sportpark voor een (waarschijnlijk langere) periode niet zal kunnen worden afgerond. Afzien van de nieuwbouw maakt dat er een nieuwe invulling voor de beoogde plek moet worden gevonden. Daar ziet het college niets in.

Warmtenet

Uitstellen of afzien van de bouw heeft daarnaast ook invloed op de ontwikkeling van het Warmtenet, omdat het zwembad daar een grote afnemer is van wordt. Het huidige zwembad kan niet veel langer open blijven, aangezien het aan het einde van zijn levensduur is. ‘Afzien van een nieuw zwembad betekent daarmee dat er in Zaanstad geen plek zal zijn voor de gebruikers (het Sportbedrijf en de zwemverenigingen en bewoners).’ En er kan niet gebouwd worden op het terrein van de oude De Slag.

Geen juridische obstakels

Het college kiest er daarom voor om de onderhandelingen voort te zetten met de inschrijver en is niet bang voor protesten omdat concurrenten dan niet meer kunnen meedingen voor het hogere budget. ‘Het grondbeginsel van het aanbestedingsrecht is dat iedere aannemer de kans moet krijgen om mee te dingen naar een overheidsopdracht. Daaraan is in deze aanbestedingsprocedure voldaan. De gecreëerde ruimte met betrekking tot het budgetplafond en het moment waarop dit aan de markt te kennen is gegeven is geen sterke schakel daarin maar vooralsnog is niet
duidelijk dat dit zo niet mogelijk was.’

 

Reacties

Cookieinstellingen