Oostzaan mag 27 huizen bouwen in het lint

Foto: Google Street View

Oostzaan mag van de provincie 27 nieuwe woningen bouwen aan de rand van het verstedelijkt gebied, omdat dit daar de leefbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit flink verbetert. Het is de eerste locatie van in totaal 22 waar Noord-Holland ‘goed uitgevoerde woningbouw’ in dorpslinten wil toestaan.

‘Dit is het beste van twee werelden. Noord-Hollanders willen dat er wordt gebouwd, maar willen ook dat het mooie groen beschermd blijft. In de provincie bestaat een aantal groene locaties waar gemeenten graag kleine bebouwing willen toestaan, mede om de druk op de woningmarkt te verlichten. Wij hebben altijd gezegd dat maatwerk in samenwerking mogelijk is. Dit project aan Noordeinde in Oostzaan is daarvan een goed voorbeeld,’ aldus Gedeputeerde voor Wonen Cees Loggen. Zaanstad wil onder andere bouwen op het Jacob Vis-terrein ten noorden van de Zaanse Schans, maar kreeg daar nog geen groen licht voor.

Eerste stap

Wethouder Rosemarijn Dral van Oostzaan is blij met de coulance van de provincie. ‘Het is een eerste stap om de woningnood die ook in Oostzaan voelbaar is tegen te gaan. We zijn al langer constructief in gesprek met elkaar om te kijken wat er wél mogelijk is. Dit besluit is wat mij betreft een eerste stap om het gesprek met elkaar te blijven vervolgen. Uiteraard willen wij blijven bouwen met respect voor de natuur, zodat er invulling kan worden gegeven aan behoefte van inwoners van Oostzaan: vrij en groen kunnen blijven wonen.’

Caravanstalling

De huizen in Oostzaan komen op een voormalig bedrijfsterrein dat nu nog onder andere  in gebruik is als caravanstalling. Dat stopt en het verharde achterterrein wordt een groen weidegebied, waardoor het aanzien verbetert ten opzichte van de huidige situatie en het onderdeel wordt van het natuurgebied Oostzanerveld. Het plan is ontwikkeld met cultuurhistorisch besef door gebruik te maken van de ‘woonhuis-schuur’-typologie en een half-verhard wegprofiel. Natuurvriendelijke oevers en doorzichten naar het natuurgebied helpen de landschappelijke kwaliteit versterken.

Nog 21 onderzoeken

Op 2 november 2021 wezen Gedeputeerde Staten in een notitie 22 niet nader gespecifieerde locaties aan, ‘vooral in de driehoek Zaandam – Purmerend – Broek in Waterland’ waar onder voorwaarden woningbouw in de zogenoemde ‘lintbebouwing’ kan plaatsvinden. Voorwaarden waaraan moet worden voldaan zijn dat de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit ter plaatse ‘aantoonbaar flink verbetert’ en dat het landelijk gebied geen geweld wordt aangedaan.

 

 

Reacties

Cookieinstellingen