Provinciale SP mengt zich in discussie Jacob Vis-terrein

Zo had het moeten worden.
Zo had het moeten worden.
Foto: Gemeente Zaanstad

De provinciale SP mengt zich in de discussie over de gesneuvelde woningbouwplannen voor het Jacob Vis-terrein in Zaandam, ten noorden van de Zaanse Schans. Die plannen worden gedwarsboomd door de recente Omgevingsverordening Noord-Holland 2020 en Zaanstad wil er nog met Haarlem over in gesprek. Statenlid Remine Alberts vraagt Gedeputeerde Staten naar de stand van Zaken.

Met name het gegeven dat een fabriek op het terrein kennelijk wel is toegestaan maar elf woningen niet leidt tot verbazing. Het terrein ligt in één van bijzondere provinciale landschappen die in de Omgevingsverordening zijn aangewezen en die een aparte status genieten. Over woningen op het Jacob Vis-terrein wordt al jaren gesproken, maar toen het uiteindelijk tot een vergunningaanvraag kwam staken de inmiddels van kacht geworden nieuwe provinciale regels een spaak in het wiel.

Extra bescherming

De vijf vrijstaande woningen, een twee-onder-een-kapper en vier appartementen lijken er niet te kunnen komen. Volgens de Omgevingsverordening zijn in de Metropoolregio Amsterdam kleine woningbouwprojecten in landelijk gebied of in het Bijzonder Provinciaal Landschap uitgesloten om die gebieden te beschermen tegen verdere aantasting van de natuur. Alberts vraagt GS of minder huizen bouwen niet op problemen zou zijn gestuit en hoe het zit met die fabriek, die – behalve mogelijk de eigenaar van het terrein – niemand wil.

Natuurwaarde

De SP noemt in haar schriftelijke vragen aan het dagelijks bestuur van de provincie ook de natuur die zich inmiddels heeft ontwikkeld op het al vele jaren braak liggende terrein. Is daar beschermde flora en fauna bij? Dient het gebied als stepping stone voor de natuurontwikkeling in de omgeving? Maakt het deel uit van het Natura 2000-gebied Wormer- en Jisperveld en Kalverpolder? En is er onderzoek gedaan naar de milieu-effecten van elf huizen op de omgeving?

Notitie lintbebouwing

De provincie is nog bezig met het opstellen van een Notitie lintbebouwing die antwoord zal gaan geven op de vraag hoe om te gaan met ‘rotte plekken’ in linten en hoe daar toch ruimte voor kwaliteitsverbetering te bieden valt. Het Jacob Vis-terrein is zo’n plek en de SP is daarom reuze benieuwd naar de toegezegde notitie en wanneer die te verwachten valt.  

Reacties

Cookieinstellingen