Wethouder en Gedeputeerde samen ten strijde voor A8 – A9

Foto: Twitter / Landschap Noord-Holland

Wethouder Gerard Slegers en Gedeputeerde Jeroen Olthof hebben afgesproken om de handen ineen te slaan en gezamenlijk op te trekken om minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat alsnog op andere gedachten te brengen wat betreft de verbindingsweg tussen de A8 en de A9. De bewindsman zorgde deze week voor een koude douche door een Rijksbijdrage aan de bouw zonder omhaal af te wijzen.

In de Groene Combinatie van inwoners, boeren en natuur- en maatschappelijke organisaties is de opluchting daarentegen groot. Dat de provincie ondanks de afspraak uit 2013 dat er geen Rijksgeld voor de weg zou komen toch doorging met de plannen en een landschapsplan liet maken voor de inpassing van de weg in werelderfgoed Stelling van Amsterdam noemt de Groene Combinatie geldverspilling, ‘want ondertussen zijn er miljoenen belastinggeld uitgegeven’. Landschap Noord-Holland is één van de deelnemers in die coalitie en directeur Ernest Briët vindt dat het nu een uitgemaakte zaak is: Gedeputeerde Staten moet de stekker uit het ‘achterhaalde plan’ trekken. ‘En wel definitief.’

Focus verleggen

‘Het vraagt moed van de provincie om de focus te verleggen naar een innovatieve aanpak om de vraagstukken van het gebied van mobiliteit op te lossen, waar de huidige en toekomstige generaties écht iets aan hebben. Daarvoor is een transitie van autovervoer naar alternatief vervoer nodig,’ aldus de website van de organisatie. Briët wijst erop dat Noord-Holland al beleid heeft om die transitie te bewerkstelligen: ‘Dan praat je over een overstappunt bij de A9 voor Uitgeest om woon-werkverkeer in snelbussen direct naar werkbestemmingen te brengen in de metropoolregio van Amsterdam. Met een maximumsnelheid van 50 kilometer tussen het huidige traject A8 – A9, met tijdens de spits een vrije baan voor bussen.’

Groene Long

Dat vraagt ook om een intensivering en afstemming van de OV-verbindingen. En om uitbreiding van het fietspadennetwerk om reizigers te helpen om om te schakelen van de auto naar een duurzaam alternatief. ‘We kijken ook verder. Samen kunnen we het OerIJ-gebied behouden en kansen verzilveren. Met onze gebiedsvisie op de Groene Long hebben we eerder dit jaar hier een aanzet toe gedaan. Met als insteek: de kostbare Groene Long voor mensen en natuur versterken,’ aldus Briët.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen