Verdiepte verbinding A8 – A9 kost ruim 900 miljoen euro

Foto: Provincie Noord-Holland

De provincie heeft het landschapsplan voor de Stelling van Amsterdam afgerond dat noodzakelijk is om de verbinding van de A8 met de A9 te kunnen realiseren. Unesco eist dat het werelderfgoed niet onherstelbaar wordt aangetast door het nieuwe asfalt. Er moet wel héél diep voor in de buidel worden getast.

De conclusie in het landschapsplan is nu dat er door de aanleg van de verbinding juist mogelijkheden gecreëerd kunnen worden waarmee veel kwaliteit wordt toegevoegd aan de Stelling van Amsterdam. Hiervoor wordt een pakket van maar liefst 40 maatregelen geadviseerd. Volgens Gedeputeerde Jeroen Olthof gaat de nieuwe weg ‘een belangrijke bijdrage leveren aan de bereikbaarheid van de Zaanstreek en de IJmond’. Hij moet de verkeersdrukte op de N203 verminderen en daarmee de leefbaarheid in vooral Krommenie verbeteren.

Ruim 900 miljoen

‘Maar de aanleg van de weg mag natuurlijk niet ten koste gaan van de werelderfgoedstatus van de Stelling van Amsterdam. Met de uitvoering van het volledige maatregelenpakket is het mogelijk de weg aan te leggen, de Stelling te verbeteren én extra overlast voor de Broekpolder te voorkomen. We staan wel voor een grote financiële uitdaging: de investeringskosten van het landschapsplan bedragen ruim 900 miljoen euro. De provincie kan deze kosten onmogelijk alleen dragen en zonder zicht op financiering beginnen we niet aan een volgende fase,’ zegt hij.

Verdiepte ligging

Bij het opstellen van het landschapsplan stond de Stelling centraal. Het ontwerp is daarom gericht op zo min mogelijk aantasting van het erfgoed, met als doel een weg die straks zo onzichtbaar mogelijk is. Met een verdiepte ligging wordt de impact van de weg op de Stelling verkleind en dit heeft ook een positief effect op de overlast van de verbinding A8-A9 in de omliggende woonwijken. Vooral de verdiepte aansluiting op de A9 draagt hier veel aan bij.

Vervolg

Gedeputeerde Staten hebben positief besloten over het landschapsplan en leggen het nu ter besluitvorming voor aan Provinciale Staten. Dat besluit wordt verwacht in het eerste kwartaal van volgend jaar. Ondertussen werken de partijen aan korte termijnmaatregelen om de huidige overlast op de N203 zoveel mogelijk te beperken. 

Reacties

Cookieinstellingen