Provincie onderweg met eerste deel Landschapsplan A8 – A9

Foto: Provincie Noord-Holland

De provincie onderzoekt momenteel het landschap tussen Assendelft en Heemskerk in verband met de geplande verbindingsweg tussen de A8 en de A9. Om daarbij zorgvuldig om te gaan met het Unesco-werelderfgoed Stelling van Amsterdam wordt een Landschapsplan opgesteld. Dat had vorig jaar al klaar moeten zijn.

Het eerste deel van dat plan bestaat uit een analyse van de Stelling van Amsterdam en het landschap. De analyse laat zien hoe het landschap zich in de loop der tijd ontwikkeld heeft en hoe de forten van de Stelling strategisch in dit landschap werden ingepast. Daarbij werd gebruikgemaakt van de natuurlijke hoogteverschillen, de al aanwezige oude zeedijken en andere landschapselementen. Het rapport vormt de basis voor verder onderzoek naar herstel- en verbetermogelijkheden voor de Stelling. Voor Gedeputeerde Mobiliteit
Zita Pels is bij de definitieve keuze voor de route van een nieuwe weg ‘het behoud van de werelderfgoedstatus van de Stelling van Amsterdam leidend’. Het analyserapport vormt de basis voor verder onderzoek en overleg met de omgeving.

Leefbaarheid en bereikbaarheid

De provincie werkt voor een verbetering van de leefbaarheid en bereikbaarheid van het gebied tussen de IJmond, Alkmaar en Zaanstad samen met de Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Zaanstad, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Velsen. Een nieuwe verbinding tussen de A8 en de A9 moet onder andere een leefbaardere woonomgeving in Krommenie en Assendelft tot gevolg hebben.

Reacties

Cookieinstellingen