Geen hogere schermen bij Coenbrug ‘grote teleurstelling’

Links bewoner Jan Boersma. Rechts D66-raadslid Rob Karst.
Foto: D66 Zaanstad

D66, de PvdA, de ChristenUnie, GroenLinks en het CDA hebben in een open brief hun ‘grote teleurstelling’ uitgesproken over het besluit van Rijkswaterstaat om geen hogere geluidsschermen te plaatsen bij de Coenbrug en de aanbruggen in de A8 in Koog aan de Zaan. Dat had moeten gebeuren bij het groot onderhoud in 2024.

‘Al decennia lang wordt er aan allerlei tafels gesproken over de problematiek rondom de A8 West, tussen de Nauernasche Vaart en het knooppunt Zaandam,’ signaleren de vijf fracties wat moedeloos. ‘De afgelopen jaren is regelmatig getracht de financiële middelen te vinden om de huidige schermen te verhogen. Dit geld is tot op heden niet gevonden. Niet binnen de gemeente Zaanstad, niet bij de provincie Noord-Holland en niet bij Rijkswaterstaat.’ Nieuwe schermen met de gewenste hoogte vergen een extra investering van zo’n twee miljoen euro.

 

Rob Karst (D66), René Tuijn (PvdA), Christa Neefjes (CU), Jan de Laat (GL) en Marc Wit (CDA) betogen dat de problematiek rond de A8 ‘tenminste net zo urgent is als die rond de N203 ter hoogte van Krommenie’. Daar is wel oog voor bij de provincie en die stortte elf miljoen euro in een leefbaarheidsfonds om oplossingen te vinden voorafgaand aan de bouw van de verbindingsweg tussen de A8 en de A9.

‘Uit diverse berichten blijkt echter dat de gelden daar niet zinvol geïnvesteerd kunnen worden,’ aldus de vijf Zaanse fractievoorzitters. Bijna twee miljoen is inmiddels weggesnoept voor de aanleg van de nieuwe rondweg van Assendelft. Dan ook maar een greep in de pot doen voor de Coenbrug, suggereert de open brief.

‘De raad van Zaanstad probeert al jaren een goede oplossing te vinden voor de bewoners in de buurt van de Coenbrug. Er zijn hiervoor in 2018 en 2019 met grote meerderheid moties aangenomen. Het is ons inziens onverteerbaar dat alle pogingen vanuit Zaanstad tot nu toe niet positief hebben bijgedragen aan de luchtkwaliteit en leefbaarheid voor de bewoners rondom de Coenbrug.’ Bewoner Jan Boersma maakt zich er al sinds 2005 sterk voor om de overlast rondom de brug te beperken, sinds 2016 met hulp van de Werkgroep A8 – Coenbrug.

Minder hard rijden

Wat de vijf nu concreet vragen is een ophoging van de geluidschermen gedurende het groot onderhoud in 2024. Ook willen ze een verlaging van de maximumsnelheid op het tracé Nauernasche Vaart – knooppunt Zaandam van 100 naar 80 kilometer per uur n van 100 naar 80 kilometer per uur op de N246 tussen Krommenie en Westzaan. Dat is niet alleen voor omwonenden een verademing, maar vermindert bovendien de CO2-uitstoot in het gebied, inclusief het Natura 2000-gedeelte van het Guisveld.

 

Reacties