Snelle aanpak leefbaarheid Krommenie en Assendelft

Foto: Provincie Noord-Holland

Om de leefbaarheid in Krommenie en Assendelft voor de korte termijn te verbeteren investeert de provincie elf miljoen euro in onder andere meer groen en geluidwerende vangrails langs de N203 en het verbeteren van de stationsgebieden van Wormerveer en Krommenie – Assendelft. Ook komen er verbeteringen voor fietsers.

De provincie werkt hierbij nauw samen met Zaanstad, de Vervoerregio Amsterdam en de NS. Aan de basis van de veranderingen liggen de ideeën van de 1152 inwoners van de twee dorpen die een enqûete invulden. De provincie onderzocht ook hoe het gebruik van het openbaar vervoer in Krommenie en Assendelft verbeterd kan worden. Dat zal onder meer resulteren in het verbeteren van de oversteek van de N203 bij het Vlietsend of het verkeersveiliger maken van de kruising van de Communicatieweg met de Dorpsstraat. In de tweede helft van het jaar volgt meer informatie over de planning.

Snelle ingrepen

Eén van de eerste dingen die worden gedaan is het plaatsen van geluidwerende vangrails en het planten van meer bomen en groen langs de provinciale weg N203, aldus Gedeputeerde Jeroen Olthof. Dat moet uiterlijk in 2022 klaar zijn. De omgeving hecht ook veel waarde aan verbetering van de beide stationsgebieden, zo bleek uit de enquête. Daarbij gaat het naast het aantrekkelijker maken van die gebieden ook om maatregelen die de sociale veiligheid verbeteren. De provincie investeert daarom onder andere in betere verlichting.

Zes concrete maatregelen

Voor de fietsers in Krommenie en Assendelft komen er veiligere oversteekmogelijkheden en worden de fietspaden naar Uitgeest verbeterd. De N203 is voor veel autoverkeer de dagelijkse route tussen de A8 en de A9: de helft van het huidige verkeer op die weg tussen Krommenie en Uitgeest gaat van één van de snelwegen naar de andere. Over de nieuwe weg die dat verkeer moet gaan verwerken zijn nog steeds geen knopen doorgehakt.

De zes maatregelen die het eerst aan de beurt zijn zijn:

  • Een geluidwerende vangrail, op basis van innovatieve oplossingen;
  • Een snelheidsverlaging op de kruispunten bij Busch en Dam;
  • De doorstroming beïnvloeden door de toepassing van slim verkeersmanagement;
  • Het aanleggen van plateaus op de N203 in Krommenie, om de gewenste snelheid van maximaal 50 kilometer per uur af te dwingen;
  • Het aanpakken van de stationsgebieden, om de beleving te verbeteren;
  • Meer bomen en groen langs de N203.

De maatregelen zijn nodig omdat de verbindingsweg A8-A9 er nog lang niet is. Het onderzoek van de provincie naar manieren om de leefbaarheid in Krommenie en Assendelft veel eerder alvast te verbeteren was opgezet in twee parallelle sporen: een belevingsspoor – de ervaringsdeskundigheid van de bewoners van de wijken rond de N203 – en een expertspoor, de bevindingen van deskundigen. Gedeputeerde Staten nemen er nog deze maand een definitief besluit over.

Alternatieve route

Veruit de meeste respondenten (268 in totaal) gaven in de enquête aan het zo snel mogelijk aanleggen van een alternatieve route, en dan hoofdzakelijk de verbindingsweg A8-A9 in diverse varianten, heel belangrijk is en blijft omdat dat ‘de enige manier is om de overlast in Krommenie/Assendelft echt op te lossen’. Een lijst met ongeveer 70 ruwe maatregelen is vertaald naar een beperkter aantal concrete maatregelen en daarvan zijn uiteindelijk de al genoemde snelle ingrepen overgebleven.

 

Reacties