Fietsersbond blijft dwarsliggen bij aanpak Wilhelminabrug

Foto: Pixabay / Michael Gaida

De Fietsersbond is het niet eens met de maatregelen die wethouder Gerard Slegers wil nemen op de Wilhelminabrug om de onveilige fietspaden aan te pakken, ook niet als die van relatief korte duur zijn omdat over een aantal jaren het hele gebied op de schop gaat. De fietspaden zijn en blijven te smal, volgens de bond.

Het college meldde eerder aan de raad dat de Fietsersbond zich kon vinden in de gekozen aanpak, maar woordvoerster Sonja Puhl-Diehle bestrijdt dat in alle toonaarden: ‘De Fietsersbond heeft in alle contacten met ambtenaren een voorkeur uitgesproken voor variant drie. Daar kan geen enkel misverstand over bestaan, want onder geen enkele voorwaarde zou de Fietsersbond akkoord kunnen gaan met een onveilig fietspad dat smaller is dan het minimum dat de Crow-richtlijnen voorschrijven,’ schrijft ze in een reactie. Slegers koos voor variant één.

Gekozen oplossingen

Die bestaat eruit dat de slinger in de bocht verdwijnt en dat het fietspad op een andere, logischere manier gaat aansluiten op de Nicolaasstraat en de Dam. De verhoogde betonnen, schuine randen die de rijgedeeltes van elkaar scheiden en die nu gemerkt zijn met een kleur worden vervangen door rood-witte ‘attentiebakens’, zodat het hoogteverschil beter opvalt.

Voorkeur Fietsersbond

Het college vroeg de specialisten van bureau Goudappel om hun licht over de problemen te laten schijnen en de derde variant waar die mee kwamen, en waar de Fiersersbond dus een duidelijke voorkeur voor heeft, is dat de fietsers in beide richtingen op de rijbaan blijven rijden en die dus blijvend delen met het overige verkeer. De verhoogde fietspaden worden dan bij het trottoir getrokken of gebruikt voor bijvoorbeeld plantenbakken. ‘Het collegevoorstel houdt de onveiligheid onverkort in stand,’ luidt de analyse van de bond.

Dagelijks passeren bijna 7000 fietsers de Wilhelminabrug, veel meer dan automobilisten. ‘Er is veel ruimte nodig om dat in goede banen te leiden. De oude brug had die ruimte, de nieuwe niet. Die ruimte is er wél op de rijbaan,’ aldus Puhl-Diehle. ‘De Fietsersbond snapt de overweging niet om toch voor variant één te kiezen omdat er over vijf jaar een herinrichting van de omgeving plaatsvindt. Dat betekent dat de komende vijf jaar nog steeds sprake is van een potentieel onveilige situatie. Een keuze voor variant drie betekent dat die inrichting de komende vijf jaar in elk geval veiliger is.

Memo wethouder

Slegers schreeft naar aanleiding van het meningsverschil al een memo aan de raad, waarin hij aangaf met de Fietsersbond te hebben besproken dat ‘gezien het tijdelijke karakter van deze maatregel, variant drie meegenomen wordt in de uitwerking van het nog op te stellen gebiedsperspectief’. ‘Het college gaat aan de slag met de uitvoering van variant één om de situatie op de korte termijn veilig te maken. Variant drie wordt meegenomen in het nog uit te werken gebiedsperspectief, dat naar verwachting over twee tot drie jaar klaar zal zijn.’ Een herhaling van zetten dus – de visiev van de wethouder en de bond staan nog steeds lijnrecht tegenover elkaar.

Reacties