Wilhelminabrug volgens experts nu veilig voor fietsers

Foto: Goudappel

De huidige situatie met barriers op de Zaandamse Wilhelminabrug is veilig, volgens de experts van het bureau Goudappel. Het college komt nog voor het aanstaande zonerreces naar de raad met een aantal varianten om de situatie te veranderen in een brug zonder barriers.

Tussen 2014 en 2020 zijn er zes ongelukken met fietsers op de brug geregistreerd, waarvan twee in 2020. Eén van die laatste twee was een val waarbij een 78-jarige fietsster ernstig gewond raakte. Naar aanleiding daarvan en op grond van de vele klachten liet Zaanstad Goudappel naar de veiligheid voor fietsers kijken en dat gebeuren onder meer met een schouw afgelopen januari, rond 08:00 uur en nog eens tussen 10:00 en 11:00 uur, ‘in bewolkt, fris winterweer’. Vanwege de coronamaatregelen was het toen wel minder druk dan ‘normaal’.

Tijdens de schouw ging één keer de brug open, waarbij bleek dat er maar een ktappe ruimte is tussen de stopstreep en de slagboom, waardoor er voor fietsers maar weinig plek is om zich voor het autoverkeer op te stellen. Toch proberen ze daar tussen de auto’s door nog bij te komen tijdens de brugopening, waarna de auto’s hun snelheid moeten aanpassen aan de fietsers als de weg weer vrij is. Daarbij werden echter geen problemen of conflicten opgemerkt.

Het Ingenieursbureau van de gemeente gaat nu aan het werk om de aanbevelingen van Goudappel verder uit te werken tot een aantal mogelijke oplossingen en de kosten daarvan, waaruit de raad dan een keuze moet maken.

Lastige aanrijroute

In september 2020 werd besloten om in overleg met de politie en Fietsersbond de fietspaden op de Wilhelminabrug (tijdelijk) af te zetten met barriers en de (brom)fietsers gebruik te laten maken van het autogedeelte, dat deel uitmaakt van de daar geldende 30-kilometerzone. Dat er op de naastgelegen en identieke Beatrixbrug geen problemen zijn komt door de veel overzichtelijkere manier van aanrijden, waardoor fietsers beter zien waar ze aan toe zijn. Daar zal dan ook de oplossing voor de Wilhelminabrug moeten liggen.

Wob-verzoek

Het college besloot het weinig spectaculaire rapport van Goudappel alvast naar de raad te sturen na en beroep op de Wet openbaarheid van bestuur door De Orkaan, waarin ‘flink gespeculeerd wordt over de uitkomsten van dat rapport’. ‘Hiermee gaan we ervan uit dat de ontstane ruis wordt weggenomen,’ schrijft het college in een begeleidende brief.

Reacties