Fietsersbond niet akkoord met plannen voor Wilhelminabrug

Foto: Google Street View

De Fietsersbond Zaanstreek is niet akkoord met de oplossing die is gekozen voor het veiliger maken van de Wilhelminabrug. De verhoogde fietspaden blijven in gebruik en daar ziet de bond helemaal niets in. In tegenstelling tot wat wethouder Gerard Slegers de raad liet weten.

Die gaf aan dat alle mogelijke varianten voor aanpassingen besproken waren met de Fietsersbond en dat de bond het liefst variant drie – fietsers blijvend op de rijbaan – had gezien, maar akkoord is met de gekozen aanpak, variant één. Zij het dan met het voorbehoud dat bij de uitwerking van het gebiedsperspectief voor Zaandam Oost variant drie opnieuw bekeken wordt. ‘Dit klopt niet, wij zijn niet akkoord met variant één. De fietsersbond heeft voortdurend aangegeven tegen deze variant te zijn,’ schrijft de bond nu op de website.

Onveilig

‘Het gebruik door fietsers van de verhoogde fietspaden is onveilig.  Bovendien zijn de fietspaden aanmerkelijk te smal, hun breedte voldoet niet aan de normen die hiervoor gesteld zijn,’ luidt de stelligname van de belangenbehartiger van fietsers. ‘De meest voor de hand liggende oplossing van de problemen is het opheffen van de hoogteverschillen op de brug en het opnieuw indelen van de verkeersruimte. Omdat dit voor Zaanstad geen optie blijkt, blijven we bij ons eerdere advies om de fietsers op de rijbaan te houden en van de brug een fietsstraat te maken met rood asfalt. Dit heeft onze voorkeur.’

De bond ziet daarnaast een mogelijkheid om brede fietsstroken aan te brengen. Vanaf het begin van de de A.F. de Savornin Lohmanstraat / Peperstraat zou de fietsstrook dan in rood asfalt doorgetrokken kunnen worden tot de brug, ‘zodat ook het verhoogde tegelpaadje eruit kan’. Per etmaal rijden 6900 fietsers over de brug en 5500 motorvoertuigen.

Reacties