Kritiek neemt toe op anoniem digitaal klikken

Foto: Pixabay / ID 955169

Steeds meer gemeenten gebruiken ‘klik-apps’ zoals Meld een Vermoeden waarmee inwoners verdachte activiteiten in hun omgeving kunnen doorgeven. Maar de kritiek neemt toe, onder meer vanwege het risico van privacyschendingen. Dat meldt Gemeente.nu. Zaanstad gebruikt de app (nog) niet, hoewel de strijd tegen ondermijning ook hier een terugkerend onderwerp is.

Een dertigtal gemeenten zou Meld een Vermoeden al gebruiken, waaronder Den Haag,  Hilversum, Leeuwarden, ’s-Hertogenbosch en Alphen aan den Rijn. In die laatste gemeente wordt hij vooral ingezet tegen illegale bewoning. Zaanstad gebruikt daarvoor risicoanalyses. Met de app kunnen inwoners anoniem een melding doen als ze iets verdachts in hun omgeving zien, zoals handel in en de productie van drugs, witwassen (bijvoorbeeld via winkels waar het opvallend stil is) en fraude. Den Haag startte vorig jaar oktober een proef met de app en valueert die komende maand. Daar heeft een select gezelschap van 150 burgers en ondernemers in een straat ‘die toezicht behoeft’ toegang tot de app.

Verschillende meningen

Demissionair minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid is een fan. Gemeenten hebben ruime bevoegdheden om gegevens hun basisregistratie personen te gebruiken, voor zover dat noodzakelijk is voor ‘de goede vervulling van hun wettelijke taak’. De Autoriteit Persoonsgegevens is echter kritisch over klik-apps. Zo kunnen kwaadwillenden een valse melding doen en kunnen mensen onterecht op zwarte lijsten terechtkomen. Verder vraagt de AP zich af waarom de gemeente deze politietaak eigenlijk wil overnemen.

Toenemende twijfel

Over meldpunten voor zaken als huiselijk geweld en buurtoverlast nemen ook onder gemeenten de twijfels toe, schrijft Gemeente.nu. De VNG publiceerde eind juni nog een essay ‘ter bezinnnig, reflectie en discussie’: De makke van meldpunten. Daarin wordt de vraag gesteld of meldpunten wel geschikt zijn om dit type problemen aan te pakken. In het najaar vinden diverse discussiebijeenkomsten over het onderwerp plaats.

Reacties