Opnieuw poging om van hondenbelasting af te komen

Foto: Pixabay / Jeannette1980

Vier fracties hebben gezamenlijk een motie opgesteld in een hernieuwde poging de hondenbelasting af te schaffen. De toezegging dat dit in Zaanstad gaat gebeuren dateert al van 2019, maar telkens opnieuw duikt de omstreden heffing toch weer op in de gemeentebegroting.

De POV, PVV, DZ en Lokaal Zaans willen dat de belofte om de hondenbelasting bij ‘de eerstvolgende mogelijkheid’ af te schaffen nu wordt ingelost. Het twistpunt is uiteraard die ‘eerstvolgende mogelijkheid’, want waar de één kan beargumenteren dat die er op dit moment nog niet is, kan een ander met evenveel passie precies het tegenovergestelde beredeneren. De vier indieners van de motie die op 8 juli behandeld wordt vinden in elk geval dat de tijd gekomen is dat Zaanstad overlast veroorzakende hondenbezitters gaat beboeten in plaats van het bezit van één bepaald soort huisdier te belasten.

Dalende inkomsten

Hondeneigenaren betalen dit jaar in Zaanstad 74,70 euro voor hun gezelschapsdier. Hebben ze er meer dan één, dan komt er per hond 122,35 euro bij. PVV-fractieleider Peter van Haasen had zich tijdens de Algemene Beschouwingen al laten ontvallen dat steeds meer mensen de heffing ontduiken wegens het ontbreken van controle, en dat komt in de motie terug: de inkomsten dalen.

Nu het inzetten van handhavers aan alle kanten piept en kraakt in Zaanstad vanwege een tekort aan menskracht en geld voor uitbreiding ontbreekt, zien de indieners liever dat de beperkte capaciteit wordt besteed aan toezicht op zaken als veiligheid en illegale woningsplitsing en verkamering. Dat laatste wordt overigens in de raad breed gedragen.

Reacties