Bescherming erven Noorderhoofdstraat net te laat

Foto: TBP Ontwikkeling

Het Voorbereidingsbesluit lint Krommenie dat onlangs door de raad is aangenomen en dat alle vergunningaanvragen voor een jaar opschort met als doel ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen tegen te gaan, kwam net te laat voor project De Getrapte Weeg. Er is veel verzet tegen bouwen op de erven van de Noorderhoofdstraat.

Het voorbereidingsbesluit werd op woensdag 2 juni gepubliceerd in de Staatscourant en het Zaans Stadsblad en op 9 juni op de website ruimtelijkeplannen.nl, waardoor treedt het een dag later, op donderdag 10 juni, in werking trad. De vergunningaanvraag van  ontwikkelaar van Noorderhoofdstraat 37a – 45 TBP Ontwikkeling kwam binnen bij de gemeente op maandag 31 mei. Het plan moet daarom getoetst worden aan het vigerende beleid op 31 mei en de aanvraag kan niet een jaar in de ijskast worden gezet.

 

 

De Getrapte Weeg omvat de realisatie van in totaal 22 middeldure huurappartementen voor senioren, verdeeld over drie gebouwen. Twee daarvan worden op het achtererf gerealiseerd en één woning met twee appartementen komt aan de straatzijde. TBP Bouw wil er medio volgend jaar aan gaan beginnen. Democratisch Zaanstad en Rosa namen het initiatief tot het voorbereidingsbesluit, dat in het geheim werd voorbereid.

 

 

 

‘De nieuwbouw is geïnspireerd op de typisch Zaanse pakhuizen en houtloodsen zoals je die vindt op de achtertereinen in de bestaande lintdorpstructuur,’ meldt de ontwikkelaar over het project. ‘Door de bebouwing op te delen in robuuste pakhuizen en schuren met stevige planken in getrapte weeg voegt de nieuwbouw zich in de bestaande structuur. Door de gebouwen zowel loodrecht op de Noorderhoofdstraat als parallel aan het water te oriënteren sluit het plan aan bij de diversiteit in bebouwing van de bestaande achterterreinen van het lintdorp.’

Vanaf straat ontstaat een nieuw doorzicht naar het water en er komt een binnenterrein dat toegankelijk is voor de bewoners en voor bezoekers. De benodigde parkeerplaatsen worden op het maaiveld gerealiseerd en met omzoomd met groene hagen zodat de auto’s niet gaan overheersen in het beeld.

Reacties