‘Willis en Eilanden van Hain moeten eigen ontsluiting krijgen’

Foto: Google Street View

Het Agathebuurt Comité heeft een plan gemaakt voor een alternatieve circulatie van het verkeer in Krommenie, nu het plan om een derde brug over de Nauernasche Vaart te bouwen de gemoederen verhit. Voor de Agathebuurt zijn nieuwe ontsluitingen naar de Provincialeweg vanuit Willis en naar de N8 vanuit de Eilanden van Hain essentieel.

Zonder deze nieuwe ontsluitingen is er geen verbetering van de al bestaande knelpunten mogelijk, volgens het comité: ‘De nieuwe wijken en de verdichting van Krommenie Oost (de herontwikkeling van het Mercuriusterrein en de Noordervaartdijk) en Krommenie Centrum (de bouwplannen voor de Durghorst, het Vlietsend, de Noorderhoofdstraat en Rolreder) zullen immers een nog grotere impact op de ontsluiting van Krommenie hebben. De knelpunten zijn er echter nu al; zonder de door de gemeente gewenste verdichting van Krommenie.’

Bouwen, bouwen, bouwen…

De pijn die al die nieuwe bewoners in het verkeer gaan opleveren moet eerlijk over het dorp worden verdeeld, aldus de het plan van de Agathebuurt. De nieuwbouwplannen omvatten onder andere negentien appartementen aan het Vlietsend 47-49, 50 op het gasfabriekterrein (Rolreder), zeventien in de Hermesstraat, tien op de Vlusch 5, 22  op de plek van het oude postkantoor in de Noorderhoofdstraat, twaalf achter huisnummer 149 in die straat en negen achter nummer 5.

Op de plek waar nu nog de Durghorst staat komen 48 appartementen en voor het Mercuriusterrein en de Noordervaartdijk wordt gedacht aan rond de 300 woningen. Hoeveel dat er moeten worden bij Odion aan de Noorderhoofdstraat 127 is nog niet bekend. Dat zijn dus al met al heel wat huizen in een klein deel van Krommenie. En de Agathebuurt – Eikelaan, Parklaan, Lindelaan en de Noorderhoofdstraat – schrijft geen idee te hebben wat hen daardoor als bewoners daadwerkelijk te wachten staat.

Tweede linie

‘Zo is bijvoorbeeld de Rolreder een groot project met 50 woningen/appartementen, de Eilanden van Hain een groot project met 230 woningen. Als wij kijken naar de net afgegeven of nog te vergunnen appartementencomplexen op het Vlietsend, in de Hermesstraat, Noorderhoofdstraat, de Durghorst en de Vlusch zijn dat in totaal nu al 106 appartementen en dit is nog maar het begin! Op de Noorderhoofdstraat is blijkbaar een soort tweede linie aan het ontstaan waardoor nu ook op de achtererven aan dit welstandsbijzondere lint grootschalig mag worden gebouwd.’

Vlusch

Al het verkeer dat het nieuwe Krommenie gaat genereren moet vervolgens via de krappe Noorderhoofdstraat en de Parklaan / Eikelaan. Op de Vlusch, die vanwege de drukte en de verkeersveiligheid voor fietsers en omwonenden in de plannen van de gemeente wordt afgesloten voor doorgaand verkeer, mag tegelijkertijd wél een complex met tien nieuwe appartementen komen wat weer extra verkeer betekent.

Het plan van het Agathebuurt Comité.

 

 

Wanneer de gemeente geen mogelijkheden ziet tot eigen ontsluitingen per wijk en het verdelen van de overlast over de verschillende wijken, dan hebben verdere maatregelen volgens het comité geen zin: ‘Het oplossen van het ene knooppunt heeft dan weer gevolgen voor het volgende knooppunt.’ Wellicht kan op korte termijn meer eenrichtingsverkeer lucht geven, ‘maar met de verdichting van Krommenie zal dit effect onmiddellijk weer verdwijnen’.

Verdwijnend groen

Naast het verkeer baart verdwijnend schaars groen de bewoners zorgen: ‘Wat opvalt is dat de gemeente nieuwe woningbouwprojecten, zelfs groter dan elf woningen in het centrum totaal verhard vergund en de weinige bomen die hier staan ook nog eens weg moeten vanwege de verdichting.’ Dat kán de leefbaarheid en het milieu niet ten goede komen, vinden ze in de Agathebuurt. En, zo houden ze de beleidsmakers voor: ‘Het verkeer in Krommenie is net als water, het zoekt zijn eigen weg.’

Terrassen in plaats van blik

Hun idee: weer auto’s uit de Noorder- en Zuiderhoofdstraat, zet er de klassieke lantaarnpalen terug; laat er een grote wekelijkse markt komen, verwijder de parkeerplaatsen in een autovrij centrum, maak plaats voor mooie etalages, gezellige terrassen en veel, veel meer beplanting en bomen en ga als gemeente in gesprek met eigenaren van verwaarloosde panden in dit gebied. Verder zijn ze voorstander van een blauwe zone (maximaal anderhalf uur parkeren) op de Heiligeweg.

 

Cookieinstellingen