Geplette krokussen volgende misstap gemeente

Het is een kansloze missie voor de krokussen.
Foto: Tyler ter Meulen

We hobbelen van incident naar incident met dingen die fout gaan in de openbare ruimte. Bijvoorbeeld in de Kogerveldwijk ziet Lokaal Zaans de afgelopen tijd dat er ‘best wel wat mis is met de manier waarop er met de openbare ruimte wordt omgegaan’.

Na het puin op de Zwanebloemkade waarover Democratisch Zaanstad vragen stelde – en dat er volgens wethouder Gerard Slegers altijd al had gelegen maar bij het afgraven van de strook grond was blootgelegd – heeft LZ- steunfractielid Tyler ter Meulen vlakbij een nieuwe plaats delict ontdekt. Op een grasveld waarop de krokussen vrolijkheid zouden moeten brengen zijn de voorjaarsbloemen rücksichtslos geplet door houten platen. Het gras was daarvóór al een modderpoel geworden na grondwerkzaamheden voor het planten van bomen, waarvan later maar een deel is aangeplant en waarna de grasmat niet hersteld is, schrijft hij in vragen aan de wethouder.

Kapitaalvernieting

‘Later zijn er, in de hoop het grasveld leven in te blazen, bloembollen geplant, of beter gezegd op het grasveld neergegooid. Nadat vogels ermee wegvlogen zijn de bewoners deze maar zelf gaan planten. De bloemen zijn nu aan het opkomen, tussen de blubber want het gras is nog niet gezaaid. Nu zijn er bouwplaten geplaatst voor werkzaamheden, nemen wij aan, bovenop de bloemen…’  Het is een continue kapitaalvernietiging in de openbare ruimte, constateert Ter Meulen moedeloos.

Hij wil van Slegers weten of die op de hoogte is van de siruatie tet hoogte van het fietspad aan de Zwanenbloemkade / Pinksterbloemweg en waarom er dermate onzorvuldig met de natuur – en het budget dat Zaanstad heeft voor de openbare ruimte – wordt omgegaan. ‘Er is al een gigantische achterstand in het onderhoud, brengt hij nog maar eens in herinnering. Dus: welke stappen is het college voornemens te nemen om te zorgen dat de grasvelden in de gemeente mooi en begaanbaar blijven en dat de investeringen voor het aanleggen van groen niet verloren gaan?

 

Reacties