Vragen LZ over verspreiding fijngemalen plastic door gemeente

Foto: Twitter / Roëlle Lanser

Lokaal Zaans is aangeslagen op berichten op sociale media over de bemesting van openbaar groen met van vermalen plastic vergeven compost en andere rommel. Dat gebeurde onder meer in Krommenie en Assendelft. De fractie werd er ook over benaderd door verontruste inwoners.

Lokaal Zaans heeft al een agenda-initiatief ingediend om de achterstand – vervuiling, overwoekering en verwaarlozing – in de openbare ruimte aan de orde te stellen, dat op 22 oktober in de raad wordt besproken. Maar dit nieuwe probleem wil steunfractielid Tyler ter Meulen al komende donderdag tijdens het vragenuur aan de orde stellen. In de eerste plaats wil hij een antwoord op de vraag of het plastic inderdaad bij bemesting verspreid is of door het maaien van het gras. In elk geval wil hij van het college horen dat ongeacht de oorzaak het verspreiden van fijngemalen afval absoluut niet kan: ‘Het is schadelijk voor het milieu, schadelijk voor de dieren, niet goed voor kinderen (kleine kinderen kunnen het mogelijk in de mond krijgen) en het is daarnaast natuurlijk geen gezicht.’

Ter Meulen is ook bezorgd over de uitwerking die dergelijke taferelen hebben op de bereidheid van inwoners om hun afval zo goed mogelijk te scheiden. Hoe gaat het college hen blijven motiveren om te scheiden en om netjes om te gaan met de openbare ruimte, als de gemeente zelf daar zo slordig mee om lijkt te gaan?

https://twitter.com/LadyLanser/status/1312371258521255936

Reacties