Moet gemeente opdraaien voor schade door hardleerse chauffeurs?

In elk geval hier ergens moet een zebra komen.
Foto: Google Street View

Een aantal bewoners van de Dorpsstraat in Assendelft is juridische procedures begonnen om schade aan hun woningen vanwege het langsdenderende zware verkeer vergoed te krijgen van de gemeente. Mocht dat slagen, dan draaien alle inwoners van Zaanstad dus op voor het wangedrag van chauffeurs die zich niet aan de maximumsnelheid wensen te houden.

Te hard rijdende vrachtwagens en stadsbussen zorgen voor trilligen die slecht zijn voor de huizen tussen de tussen de Hornlaan en de Genieweg. Gesprekken met managers van Connexxion, Lidl en Coop om onder de aandacht te brengen hoe belangrijk het is dat hun chauffeurs de maximale snelheid van eerst 30 en nu de adviessnelheid van 20 kilometer per uur aanhouden hebben geen effect gehad. En ook bestuurders van personenwagens hebben vaak lak aan snelheidsbeperkingen.

Zebrapaden

Lokaal Zaans, D66, Democratisch Zaanstad en de VVD willen dat er structurele oplossingen komen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid en het beperken van de overlast voor bewoners van de Dorpsstraat. Er wordt al onderzoek gedaan naar de aanleg van meer overstreekplaatsen voor voetgangers, zei wethouder van Mobiliteit Gerard Slegers gisteravond in reactie op een – vervolgens ingetrokken – motie van LZ, DZ en D66 over meer zebrapaden. Er komt er in elk geval eentje bij de Coop-supermarkt en er wordt gekeken naar mogelijkheden bij voetbalvereniging SVA en op andere locaties. Maar er is meer nodig, volgens een agenda-initiatief van het trio waarbij de VVD zich heeft aangesloten.

Vergeefse ingrepen

Naar aanleiding van noodkreten van bewoners richting te gemeenteraad zijn de wethouder, de wijkmanager en raadsleden van Lokaal Zaans, D66 en de POV in gesprek gegaan over concrete ingrepen. Er kwamen extra borden om de maximumsnelheid duidelijker aan te geven en ook op het wegdek wordt die nu uitgedragen. De smiley is geen doorslaand succes, omdat die na twee zonloze uren uitdooft. Er zijn trillingsonderzoeken bij woningen gedaan en daaruit is gebleken dat er sprake is van overschrijdingen, met name door te hard rijdend zwaar verkeer.

Asfalt en handhaving

De bewoners zien wel wat oplossingen: nóg meer borden, een niet van de zon afhankelijke smiley, asfalt en handhaving. Volgens onderzoek zou het asfalteren van het deel van de Dorpsstraat met de meeste overlast de trillingen in de woningen met meer dan de helft terugdringen, aldus het initiatief. Daarnaast moet het uit zijn met het excuus dat handhaving van de maximumsnelheid niet mogelijk is: binnen de bebouwde kom is handhaving mogelijk op 30-kilometerwegen die volgens de wegbeheerder als zodanig zijn ingericht en dat is in Assendelft het geval. ‘Er zijn dus mogelijkheden om middels mobiele snelheidscontroles of flitspalen op snelheid te controleren.’

Verplicht 20

Een andere oplossing zou eenrichtingsverkeer voor vrachtwagens kunnen zijn en de invoering van een verplichte maximumsnelheid voor vrachtwagens en bussen van 20 kilometer per uur. ‘Net als in Westzaan, waar onderstaande borden hangen, zou het goed zijn om ook op dit stuk Dorpsstraat aan te geven dat vrachtwagens geacht worden langzaam te rijden,’ vinden de vier fracties. Zij horen graag hoe andere partijen daar tegenaan kijken en welke eventuele andere ingrepen die voor ogen staan.

Reacties