Motie voor meer zebrapaden Dorpsstraat Assendelft

De langste Dorpsstraat van Nederland telt maar drie zebrapaden.
Foto: Google Street View

Lokaal Zaans, Democratisch Zaanstad en D66 gaan via een motie proberen meer oversteekplaatsen te realiseren in de Dorpsstraat in Assendelft. De zeer drukke weg komt regelmatig terug in de lokale politiek en maakt daar op 25 maart opnieuw zijn opwachting.

Over de hele lengte van 7,2 kilometer zijn er op dit moment slechts drie zebrapaden: twee bij de rotonde en eentje bij de Sint Odulphuskerk en de supermarktvestiging van Deen. Veel bewoners van verschillende delen van de Dorpsstraat vinden dat te weinig en pleiten voor méér veilige oversteken voor voetgangers, onder meer bij het verzorgingshuis, bij scholen en winkels. Nu het Rijk 100 miljoen euro beschikbaar stelt voor 50 procent co-financiering van maatregelen die de verkeersveiligheid bevorderen, stellen de drie fracties voor dat Zaanstad toehapt en de Dorpsstraatbewoners en -bezoekers tegemoet komt.

Gemeentebreed onderzoek

Hun voorstel is dat de gemeente samen met bewoners gaat onderzoeken op welke plekken op en rond de Dorpsstraat een zebrapad gewenst is en vervolgens uit te rekenen welk bedrag daarmee gemoeid is. De raad beslist uiteindelijk of er ook geld voor beschikbaar komt. Er zijn nog wel meer plekken in Zaanstad waar oversteekplaatsen gewenst zijn en LZ, DZ en D66 zien dan ook graag een gemeentebrede inventarisatie van de knelpunten op dit gebied.

Reacties