Raad schrijft Amsterdamse collega’s: zie af van windturbines

Foto: PxHere / CC0 Public Domain

De gemeenteraad van Zaanstad heeft de collega’s in Amsterdam laten weten grote bezwaren te hebben tegen de bouw van drie mega windturbines in of rond de Noorder IJplas. De molens van 150 meter hoog worden een bedreiging voor de bouw van 9000 huizen in de Achtersluispolder, een ontwikkeling die aan moet sluiten bij de nieuwbouw in Amsterdam Noord en Havens West op die in Zaanstad Zuid.

Windturbines bij de Noorder IJplas vormen een groot risico voor deze plannen en daarnaast komt mogelijk ook een deel van de ingezette ontwikkeling van Poelenburg in de knel en krijgen bewoners van de flat Oostdorsch waarschijnlijk last van geluid en slagschaduw. De Zaanse raad vindt dat Amsterdam niet alleen naar de eigen doelstelling om in 2030 80 procent van de energiebehoefte van de stad zelf te kunnen leveren middels duurzame energie moet kijken, maar ook naar de (ontwikkelings)belangen van omliggende gemeenten en hun inwoners en ondernemers.

Ernstige inbreuk woongenot

‘De voorgenomen plannen maken een ernstige inbreuk op de leefomgeving en -omstandigheden van onze inwoners (en die van Oostzaan en Zijkanaal H),’ aldus de brief. Denk aan geluidsoverlast (hoog- en laagfrequent), overlast door slagschaduw en zichthinder. Amsterdamse woningen blijven verder buiten schot, maar de raadsleden van Zaanstad ‘wijzen er met klem op dat er ook buiten de gemeentegrenzen van de gemeente Amsterdam mensen wonen’. Bovendien: als de turbines er eenmaal staan dan wordt de beperkte ruimte om huizen te bouwen nog verder beknot.

Motie

Het dringende verzoek luidt daarom om alleen medewerking te verlenen aan het plaatsen van windturbines in en om de Noorder IJplas ‘wanneer deze op geen enkele wijze de belangen van de gemeente Zaanstad (en Oostzaan en Zijkanaal H) schaden’. De POV, PVV, Democratisch Zaanstad, het CDA, Lokaal Zaans, de VVD, ChristenUnie en Denk komen met een motie die het college opdraagt om de ernstige zorgen van de gemeenteraad op korte termijn onder de aandacht van B & W van Amsterdam te brengen en de raad nauwlettend op de hoogte te houden van de resultaten van de bestuurlijke contacten met Amsterdam over de windturbines. Aangeraden wordt om daarbij één front te vormen met Oostzaan.

 

Reacties

Cookieinstellingen