Massaal verzet tegen windturbines in Amsterdam: 160 insprekers

Is iets dergelijks ons voorland?
Foto: John Wright / Geograph / Creative Commons

Er zijn morgenavond liefst 160 insprekers wanneer de gemeenteraad van Amsterdam zich buigt over de bouw van 200 meter hoge windturbines in IJburg. In Zaanstad komt de plaatsing van drie verglijkbare reuzen bij de Noorder IJplas vanavond ook ter sprake, op verzoek van de PVV en de POV, maar tot veel reuring hebben de plannen hier nog niet geleid.

In Amsterdam is het protest luid. De bouw van de molens is mogelijk omdat in oktober vorig jaar zonder veel ophef de provinciale  afstandsnorm voor windturbines tot woningen is afgeschaft, waardoor die afstand binnen de Metropoolregio Amsterdam nu niet meer minimaal 600 meter hoeft te zijn. De turbines die Amsterdam zo’n beetje bovenop de gemeentegrens met Zaanstad wil plaatsen gaan ook grote gevolgen hebben voor het woongenot van bewoners van onder andere Poelenburg en voor de woningbouwplannen van de gemeente voor de Achtersluispolder. Om een idee te geven van de hoogte: de wieken zullen een punt bereiken dat even hoog is als de op elkaar gestapelde flats de Brandaris, Pharus en Perim.

Amsterdam selecteerde zeven zoekgebieden voor de bouw van windturbines: het Havengebied, de Noorder IJplas, ten noorden van de ring A10 Noord. het Zeeburgereiland / IJburg / Sciencepark, de Gaasperplas en Driemond, Amstel III en omgeving n de Amstelscheg. (Zuid). Het streven is dat in de hoofdstad in 2030 in totaal 127 MegaWatt vermogen gerealiseerd is, hetgeen gelijkstaat aan het elektriciteitsverbruik van ruim 150.000 woningen. Landerlijk Noord en het IJmeer werden als mogelijke vestigingsplek achter de hand gehouden in het geval de zeven gekozen locaties niet aan een dergelijke productie zouden kunnen voldoen. IJburg en de Noorder IJplas bleven over.

Reacties