PVV en POV bezorgd over mega windturbines Noorder IJplas

Screenshot van de video met de turbines gezien vanuit Zaandam.
Screenshot van de video met de turbines gezien vanuit Zaandam.
Foto: YouTube

De PVV en POV zitten in hun maag met de plannen van Amsterdam voor de bouw van drie grote windturbines bij de Noorder IJplas en willen daarover in gesprek met het college en met de collega’s in de gemeenteraad. In Oostzaan is daarover al grote onrust ontstaan maar in Zaanstad bleef het stil, hoewel de gevolgen hier even verstrekkend zijn, zo niet nog erger.

Dat in Zaanstad niemand zich roerde heeft de twee fracties verbaasd. De geplande windturbines moeten 150 hoog worden, met een capaciteit van drie Megawatt. Deze tiphoogte komt overeen met de hoogte van de flats de Brandaris, Pharus en Perim bovenop elkaar, schrijven de fractievoorzitters Peter van Haasen (PVV) en Harrie van der Laan (POV). Zij verwachten dat deze windturbines ‘een enorme impact zullen hebben op de omgeving’.

Al bekend in 2014

De twee kwamen er ook achter dat het plan voor de bouw van de molens al in 2014 in Zaanstad bekend was. Democratisch Zaanstad diende op 18 december van dat jaar een motie in met de titel Herijking routekaart klimaat, die mede door het advies van toenmalig wethouder Dick Emmer met een grote meerderheid verworpen werd. Hij zei toen al van Amsterdam gehoord te hebben dat die gemeente turbines wilde gaan bouwen, maar dat Zaanstad via de verplichte milieu-effectrapportages een vinger aan de pols zou kunnen houden en ook een zienswijze zou kunnen indienen. ‘Dus via die lijn kunnen wij in de gaten houden of wij vinden dat milieulast, voor zover we die zien, wel of niet acceptabel is.’ Het ging toen om plannen voor 20 turbines op Amsterdams grondgebied.

Afzien van meer windturbines dan wel windparken op land en zelf onderzoek doen naar de mogelijkheid om in samenwerking met omliggende gemeenten, de provincie en het Rijk de opwekking van blauwe energie te ontwikkelen en te realiseren, zoals de motie van DZ voorstelde, noemde Emmer toen ‘zonde, want dat moet de initiatiefnemer zelf doen’. De POV en PVV willen nu graag door de wethouder  op de hoogte gebracht worden over de manier waarop het huidige college omgaat met de windmolenplannen van Amsterdam. Zijn er gesprekken over deze vergaande plannen en zo ja, waarom weet de gemeenteraad van Zaanstad daar dan niets van? En wat betekenen die molens voor de woningbouwaspiraties in de Achtersluispolder?

Windturbines mogen niet dichtbij woningen worden gebouwd en woningen al evenmin bij windturbines, maar het lijkt erop dat een groot deel van de Achtersluispolder en van Poelenburg overlast kan gaan krijgen van slagschaduw. Weten de bewoners en woningeigenaren van die delen van Zaandam daarvan? En zo nee, waarom niet?

Reacties

Cookieinstellingen