Motie van afkeuring tegen burgemeester wegens persartikel

Foto: Pixabay / Mohamed Hassan

De POV komt met een motie van afkeuring tegen burgemeester Jan Hamming omdat de partij niet langer via de plaatselijke pers wil vernemen hoe dossiers ervoor staan. De druppel die de emmer deed overlopen was een stukje op nieuwssite De Orkaan over de uitvoering van een motie om een motie uitgevoerd te krijgen: camera’s op en bij alle stations langs de Zaanlijn.

Veel nieuws stond er niet in: de burgemeester is nog steeds in overleg met alle betrokken partijen om de zaak geregeld te krijgen en hij gaat opnieuw bij ProRail aan de bel trekken nu ook gesprekken met de ministers van Justitie en Veiligheid en van Infrastructuur en Waterstaat over het toezicht de camera’s niet dichterbij hebben gebracht. Het probleem zit in de kosten: de gemeente wil die niet dragen, maar de spoorbeheerder al evenmin. Wat tot ‘kromme tenen’ bij de Partij voor Ouderen en Veiligheid leidde is dat die partij technische – en dus niet openbare vragen – over de stand van zaken stelde, die nog niet beantwoord zag worden, telefonisch van Hamming te horen kreeg dat er in januari een brief over de verwachten is en nu de antwoorden op haar vragen op De Orkaan zag staan.

Onverteerbaar

‘Het is onverteerbaar dat de uitvoering van beide moties en de beantwoording van onze vragen uitblijft en wij via de lokale media beantwoording van onze vragen lezen. Afspraak is dat eerst vragen van fracties worden beantwoord alvorens woordvoerders uitlatingen doen naar de pers. Wij zien dit regelmatig gebeuren en krijgen hier kromme tenen van. Het voelt aan als minachting van de gemeenteraad, dit kan toch niet de bedoeling zijn?’ schrijft fractievoorzitter Harrie van der Laan ter toelichting in de motie van afkeuring, die op 21 januari behandeld wordt.

Slepende kwestie

Wat de camera’s langs de Zaanlijn betreft: die wens van de raad ligt al twee jaar op tafel en alleen bij station Krommenie – Assendelft zijn ze er inmiddels gekomen, maar alleen omdat daar de zaak uit de hand liep en de openbare orde in gevaar was na grote vechtpartijen en zelfs een steekincident. Op 17 januari 2019 nam de raad de eerste motie over het cameratoezicht aan, die het college opdraagt om ‘uiterlijk in mei 2019 met een plan te komen waarin samen met de NS duidelijke afspraken worden gemaakt over het plaatsen van camera’s’ op en bij alle NS-stations langs de Zaanlijn. Op 8 september van dit jaar volgde de tweede motie van gelijke strekking, maar nu met als deadline oktober 2020, en met ProRail als partner in plaats van de spoorvervoerder.

Nadat het tot 7 december stil was gebleven stelde de POV technische vragen over de voortgang. Na de beantwoording daarvan via De Orkaan is het dringende verzoek van Van de Laan ‘om in collegeverband indringend het gesprek te voeren om in de toekomst herhaling te voorkomen’.

Commentaar: Vanwege de rol van Van der Laan in de gemeentelijke politieke arena is zijn standpunt begrijpelijk, maar uit journalistiek oogpunt is dit een ongewenste ontwikkeling. De pers stelt de gemeente vragen over allerhande zaken en een toekomst waarin die met enige regelmaat onbeantwoord blijven omdat er ook – ons onbekende – technische vragen van een fractie over zijn ingediend is niet eentje om naar uit te kijken. Die vragen zijn niet geheim en worden soms ook door politieke partijen met de pers gedeeld, maar ze zijn evenmin openbaar omdat de antwoorden van ambtenaren komen en niet van het college, zoals dat wel het geval is bij schriftelijke vragen. Daar komt bij dat soms een ander bestuursorgaan zoals de provincie antwoord kan geven op een vraag – zeg over de vervanging van de Zaanbrug – die in Zaanstad nog op beantwoording wacht, waardoor niet uitgesloten kan worden dat de plaatselijke politiek ook in de toekomst verrast zal blijven worden door een artikel in de krant. En dat is – eerlijk gezegd – ook de bedoeling. 

 

Reacties

Cookieinstellingen