Binnen enkele weken plannen voor camera’s stations Zaanlijn

Ook de NS kunnen profiteren van camera's. Deze trein werd in januari beklad in Wormerveer.
Foto: Michel Schermer

Er moet nu toch op korte termijn meer duidelijkheid komen over cameratoezicht op en bij de stations langs de Zaanlijn. Daar wordt al jaren zo nu en dan over gepraat in de Zaanse politiek, maar ondanks alle gemelde incidenten wil er maar geen beweging in de zaak komen.

Op 5 juli 2018 werd een petitie met ruim 600 handtekeningen voor het vergroten van de veiligheid op de stations aangeboden aan burgemeester Jan Hamming, er kwam een motie van die strekking van de gemeenteraad bovenop en nu moest de POV opnieuw met een motie komen om die eerdere, door een raadsmeerderheid aangenomen motie opnieuw op tafel te krijgen. Er is, zo legde wethouder Hans Krieger uit, onenigheid tussen ProRail en de gemeente over de financiering van de camera’s. De spoorbeheerder meent dat Zaanstad de rekening moet betalen, maar daar denkt de gemeente anders over.

Twee plannen

Fractievoorzitter Harrie van der Laan van de Partij voor Ouderen en Veiligheid wil nu zo snel mogelijk twee concrete plannen zien voor electronisch toezicht óp de stations én voor camera’s in de directe nabijheid, in de openbare ruimte van de gemeente. Daar vinden immers de (brom)fietsendiefstallen veelal plaats, naast ernstiger incidenten zoals de recente steekpartij bij Krommenie – Assendelft. Krieger zegde toe daar nu haast mee te gaan maken. Dat is volgens Marianne de Boer van Lokaal Zaans extra belangrijk aangezien een mogelijke grote gemeentelijke investering in cameratoezicht anders niet meer kan worden meegenomen bij de begrotingsbehandeling.

Scepsis

Met name Rosa en de SP zijn sceptisch over het preventieve effect van camera’s. Ze werden wegens aanhoudende vernielingen ook geplaatst bij de roltrappen in het centrum van Zaandam zonder dat dit tot minder vandalisme leidde, betoogde SP-raadslid Roland van Braam. Menno de Haas van Rosa oogstte verbazing met zijn opmerking dat de maatregel hoogstens een verhoogde pakkans geeft: ‘Dat is toch één van de belangrijkste dingen, dat mensen die dit soort dingen doen gepakt worden,’ reageerde Stephanie Onclin van de VVD. Een ruime raadsmeerderheid nam de POV-motie vervolgens aan: er moet nu doorgepakt worden.

 

 

 

Reacties