Begin januari schouw stations om onveiligheid in kaart te brengen

Foto: Wikipedia

Begin januari gaan de gemeente, Connexxion, NS, ProRail en de politie gezamenlijk alle Zaanse stations bekijken om uit te zoeken hoe die het beste beveiligd kunnen worden. Al deze partijen zijn verenigd in het Lokaal Veiligheidsarrangement OV Zaanstad, dat zich ten doel stelt de (sociale) veiligheid in en rond het openbaar vervoer de te bevorderen en te waarborgen.

Na de schouw van de stations kan voor elke locatie afzonderlijk een plan wordt gemaakt voor cameratoezicht. Het uitgangspunt daarbij is dat NS en ProRail de verantwoordelijkheid voor het inzetten van camera’s dragen. De technische mogelijkheden voor het live meekijken door de politie worden dan ook nog verder onderzocht. Mocht er op een specifiek station aanleiding zijn om een groter gebied in de gaten te houden, dan wordt eveneens de optie om cameratoezicht in te stellen in de openbare ruimte nader bekeken. De POV stelde onlangs vragen over het lange uitblijven van de beloofde camera’s op de Zaanlijn, naar aanleiding van een beroving op het station Krommenie – Assendelft

Reacties